Thema Konu Kategorileri 1.3

Önceki Thema sürümleri hâlâ kullanılabilir durumdadır 1.2 1.1 1.0.

Bu bağlantıdan Thema konu kategorilerini tarayabilir ya da belirli bir terimi hiyerarşi içinde arayabilirsiniz.

Aşağıdaki arama ipuçlarına göz atın.

Notasyon Kategori başlığı Add Mod ?
Y Çocuklar; Gençler ve Eğitici 1.3
YZ Çocuklar / Gençler diğer ögeler
Sadece çocuklara yönelik kırtasiye ve kitap-dışı şeyler için ve başka bir Y* koduyla sınıflandırılamayacaklar için.
YZG Hediyelik çocuk kitapları
Burada sınıflandırın: Genellikle dekoratif veya mizahi, çocuklar için hediyelik, küçük kitaplar
YZS Çocuk kırtasiye malzemeleri
Burada sınıflandırın: Herhangi basılmış kırtasiye araç-gereci, günlükler, takvimler, posterler, kitler, kartpostal paketleri, kitap ayraçları vb.; mümkünse konuyu belirten başka bir kod da atayın. Ayrıca bakınız: WZS Stationery items
1.1

sürüm bilgisi