Thema Konu Kategorileri 1.4

Önceki Thema sürümleri hâlâ kullanılabilir durumdadır 1.3 1.2.

Bu bağlantıdan Thema konu kategorilerini tarayabilir ya da belirli bir terimi hiyerarşi içinde arayabilirsiniz.

Aşağıdaki arama ipuçlarına göz atın.

Notasyon Kategori başlığı Add Mod ?
Y Çocuklar: Gençler ve Eğitici
Use all Y* codes for: material aimed at, or purposefully written or created for a juvenile or adolescent audience (except for graphic novels, comic books, manga in X*). DO NOT USE: code ‘Y’ itself, but select specific categories from section Y*. Use all Y* codes with: only one INTEREST AGE 5A* Qualifier to indicate a guideline starting interest age (detailed age ranges should be included in other metadata) – or for YP* use EDUCATIONAL PURPOSE 4* qualifiers. All other qualifiers can be used as appropriate with Y* codes. DO NOT USE for: material intended primarily for adults that may also appeal to older teenagers. For ‘new adult’ content see note at 5LKE. Ayrıca bakınız:
1.4
YP Eğitsel Materyaller
YP* kodlarıyla, EĞİTSEL AMAÇ kalifiyerleriyle sınıflandırın. YP* kodlarını ilk ve orta eğitimi kapsayan materyaller için kullanın (asgari ilk okulu bitirme yaşını kapsyacak şekilde); yüksek öğrenim ve mesleki kalifikasyonlar için, yetişkin kategorilerini kullanın. Ayrıca bakınız: JNU Belirli konuları öğretim, JNUM Öğretmenlerin sınıf kaynakları ve materyalleri
1.4
YPJ Eğitsel: beşeri ve sosyal bilimler, genel
YPJJ Eğitsel: sosyal bilimler, toplumsal çalışmalar
YPJJ1 Eğitsel: Siyaset ve anayasa
YPJJ3 Eğitsel: yurttaşlık ve toplum eğitimi
Class here: civics
1.3
YPJJ4 Educational: Local / integrated studies
Use for: material for pupils that teach a mixture of subjects, often linked to the place where they are living and including its customs, history, geography, natural history etc
1.3
YPJJ5 Eğitsel: psikoloji
YPJJ6 Educational: Personal and health education
Class here: life skills, personal health, wellbeing, relationships, personal care, personal safety. Use with: Other YX* codes as appropriate. YXR for safety, YXAX for sex education
1.3

sürüm bilgisi