Thema Konu Kategorileri 1.4

Önceki Thema sürümleri hâlâ kullanılabilir durumdadır 1.3 1.2.

Bu bağlantıdan Thema konu kategorilerini tarayabilir ya da belirli bir terimi hiyerarşi içinde arayabilirsiniz.

Aşağıdaki arama ipuçlarına göz atın.

Notasyon Kategori başlığı Add Mod ?
R Yer bilimleri, Coğrafya, Çevre ve Planlama
Use all R* codes for: academic, technical, specialist and general adult titles. DO NOT USE: code ‘R’ itself, but select specific categories from section R*. Use all R* codes with: other subject categories and qualifiers where appropriate, in particular PLACE 1* Qualifiers
1.4
RN Çevre
Class here: Environmental science. Ayrıca bakınız: TQ* Çevre bilimi, mühendisliği ve teknolojileri ve onun alt kategoriler
1.4
RNA Çevreci düşünce ve ideoloji
Sınıflandırın: eko-merkezcilik, tekno-merkezcilik, derin ekoloji, eko-feminizm…. Ayrıca bakınız: JPFA Green politics / ecopolitics / environmentalism
RNB Çevreci, korumacı ve Yeşilci örgütlenmeler
Ayrıca bakınız: JPFA Green politics / ecopolitics / environmentalism
RNC Uygulamalı ekoloji
Geniş ya da ‘konular’ kapsamında ele alan kitap için kullanın. Ayrıca bakınız: PSAF Ekoloji bilimi, Biyosfer
RND Çevre politikaları ve protokolleri
Use with: JPQB or JPRB codes as appropriate. Ayrıca bakınız: KCVG Çevre ekonomisi
1.4
RNF Çevre yönetimi
Use with: code from RBK* or RGB* to indicate specific environment or habitat
1.2
RNH Atık yönetimi
Sınıflandırın: geri dönüşüm, biyo-çözünürlülük. Ayrıca bakınız: TQSR Atıkların arıtılması ve yok edilmesi
RNK Çevrenin korunması
RNP Kirlilik ve çevresel tehditler
Class here: plastic waste, air pollution, water pollution, over-consumption. Ayrıca bakınız: TQK Kirlilik denetimi
1.4
RNQ Nükleer sorunlar
RNR Doğal felaketler
Class here: Earthquakes, volcanic eruptions, floods, mudslides, hurricanes and cyclones, tornados, tsunamis, droughts, wildfires, etc. Ayrıca bakınız: JBFF Felaketlerin toplumsal etkisi
1.4
RNT Çevresel sorunların toplumsal etkileri
RNU Sürdürülebilirlik
Ayrıca bakınız: TBR Ara teknoloji, THV Alternatif ve yenilenebilir enerji kaynakları ve teknolojisi, VSZ Çevreci yaşam tarzı ve kendine yeterlik

sürüm bilgisi