Thema Konu Kategorileri 1.3

Önceki Thema sürümleri hâlâ kullanılabilir durumdadır 1.2 1.1 1.0.

Bu bağlantıdan Thema konu kategorilerini tarayabilir ya da belirli bir terimi hiyerarşi içinde arayabilirsiniz.

Aşağıdaki arama ipuçlarına göz atın.

Notasyon Kategori başlığı Add Mod ?
R Yer Bilimleri, Coğrafya, Çevre ve Planlama
RG Coğrafya
RG* kodlarıyla, COĞRAFİ kalifiyerleri de kullanın
RGB Fiziki coğrafya ve topografya
For rivers and lakes etc, use RBKF
1.3
RGBA Çorak bölgeler, çöller
RGBC Çayırlar, fundalıklar
RGBD Tundralar
RGBF Sulak alanlar, bataklıklar, bataklık araziler
RGBG Rivers & lakes 1.3
RGBL Ormanlar ve ağaçlık araziler
RGBP Kıyı şeritleri
Burada sınıflandırın: Deltalar ve haliçler. Ayrıca bakınız: RBK* Hydrology & the hydrosphere ve onun alt kategoriler
1.2
RGBR Mercan resifleri
RGBS Dağlar
RGBU Glaciers & ice caps 1.3

sürüm bilgisi