Thema Konu Kategorileri 1.3

Önceki Thema sürümleri hâlâ kullanılabilir durumdadır 1.2 1.1 1.0.

Bu bağlantıdan Thema konu kategorilerini tarayabilir ya da belirli bir terimi hiyerarşi içinde arayabilirsiniz.

Aşağıdaki arama ipuçlarına göz atın.

Notasyon Kategori başlığı Add Mod ?
R Yer Bilimleri, Coğrafya, Çevre ve Planlama
RG Coğrafya
RG* kodlarıyla, COĞRAFİ kalifiyerleri de kullanın
RGB Fiziki coğrafya ve topografya
For rivers and lakes etc, use RBKF
1.3
RGC İnsan coğrafyası
RGL Bölgesel coğrafya
Ayrıca bakınız: GTM Regional studies
RGM Biyo-coğrafya
Ayrıca bakınız: RN* The environment ve onun alt kategoriler, PSAF Ecological science, the Biosphere
RGR Coğrafi keşifler
Ayrıca bakınız: WTLP Expeditions: popular accounts
RGV Haritacılık, harita yapımı ve projeksiyonları
RGW Coğrafi enformasyon sistemleri ve uzaktan algılama
Burada sınıflandırın: Geomatik, nicel ve nitel yöntemler, jeoistatistik, uzamsal analiz, GPS
1.2
RGX Coğrafi referans eserler

sürüm bilgisi