Thema Konu Kategorileri 1.4

Önceki Thema sürümleri hâlâ kullanılabilir durumdadır 1.3 1.2 1.1 1.0.

Bu bağlantıdan Thema konu kategorilerini tarayabilir ya da belirli bir terimi hiyerarşi içinde arayabilirsiniz.

Aşağıdaki arama ipuçlarına göz atın.

Notasyon Kategori başlığı Add Mod ?
R YER BİLİMLERİ, COĞRAFYA, ÇEVRE ve PLANLAMA
Use all R* codes for: academic, technical, specialist and general adult titles. DO NOT USE: code ‘R’ itself, but select specific categories from section R*. Use all R* codes with: other subject categories and qualifiers where appropriate, in particular PLACE 1* Qualifiers
1.4
RG Coğrafya
RG* kodlarıyla, COĞRAFİ kalifiyerleri de kullanın
RGB Fiziki coğrafya ve topografya
Ayrıca bakınız: RBG Jeoloji , jeomorfoloji ve litosfer
1.3
RGC İnsan coğrafyası
RGL Bölgesel coğrafya
Ayrıca bakınız: GTM Bölgesel çalışmalar
RGM Biyo-coğrafya
Ayrıca bakınız: PSAF Ekoloji bilimi, Biyosfer, RN* Çevre ve onun alt kategoriler
RGR Coğrafi keşifler
Ayrıca bakınız: WTLP Keşifler: Popüler eserler
RGV Haritacılık, harita yapımı ve projeksiyonları
Use for: books about maps and mapping but not the maps themselves
1.4
RGW Coğrafi enformasyon sistemleri ve uzaktan algılama
Burada sınıflandırın: Geomatik, nicel ve nitel yöntemler, jeoistatistik, uzamsal analiz, GPS
1.2
RGX Coğrafi referans eserler

sürüm bilgisi