Thema Konu Kategorileri 1.4

Önceki Thema sürümleri hâlâ kullanılabilir durumdadır 1.3 1.2.

Bu bağlantıdan Thema konu kategorilerini tarayabilir ya da belirli bir terimi hiyerarşi içinde arayabilirsiniz.

Aşağıdaki arama ipuçlarına göz atın.

Notasyon Kategori başlığı Add Mod ?
R Yer bilimleri, Coğrafya, Çevre ve Planlama
Use all R* codes for: academic, technical, specialist and general adult titles. DO NOT USE: code ‘R’ itself, but select specific categories from section R*. Use all R* codes with: other subject categories and qualifiers where appropriate, in particular PLACE 1* Qualifiers
1.4
RB Yer bilimleri
Akademik, uzman ve profesyonel çalışmalar için RB* kodlarını tercih edin; genel okur için doğa tarihi konularını WN* kodlarıyla sınıflandırın. Ayrıca bakınız: RGB* Fiziki coğrafya ve topografya ve onun alt kategoriler, WN* Doğa ve doğal yaşam: Genel ve onun alt kategoriler
1.3
RBG Jeoloji, jeomorfoloji ve litosfer
Ayrıca bakınız: PHVG Jeofizik, RGB Fiziki coğrafya ve topografya
1.2
RBGB Sedimentoloji ve pedoloji
Ayrıca bakınız: PNC Çevre kimyası, TNCC Zemin ve kaya mekaniği, TVBP Toprak bilimi ve yönetimi
1.2

sürüm bilgisi