Thema Konu Kategorileri 1.3

Önceki Thema sürümleri hâlâ kullanılabilir durumdadır 1.2 1.1 1.0.

Bu bağlantıdan Thema konu kategorilerini tarayabilir ya da belirli bir terimi hiyerarşi içinde arayabilirsiniz.

Aşağıdaki arama ipuçlarına göz atın.

Notasyon Kategori başlığı Add Mod ?
R Yer Bilimleri, Coğrafya, Çevre ve Planlama
RB Yer bilimleri
Akademik, uzman ve profesyonel çalışmalar için RB* kodlarını tercih edin; genel okur için doğa tarihi konularını WN* kodlarıyla sınıflandırın. Ayrıca bakınız: RGB* Physical geography & topography ve onun alt kategoriler
1.3
RBG Jeoloji , jeomorfoloji ve litosfer
Ayrıca bakınız: PHVG Geophysics
1.2
RBGB Sedimentoloji ve pedoloji
Ayrıca bakınız: PNC Environmental chemistry, TNCC Soil & rock mechanics, TVBP Soil science & management
1.2
RBGD Jeomorfoloji ve jeolojik yüzey süreçleri
Burada sınıflandırın: Erozyon, çökelme, buzulbilim, akarsu ve rüzgar süreçleri vb.
1.2
RBGF Tarihi jeoloji
Sınıflandırın: levha tektoniği, kıta kayması…
RBGG Petroloji , petrografi ve mineraloji 1.2
RBGH Stratigrafi
RBGK Jeokimya
Ayrıca bakınız: PNC Environmental chemistry, PNV Chemistry of minerals, crystals & gems
RBGL Ekonomik jeoloji
Sınıflandırın: petrol ve maden jeolojisi

sürüm bilgisi