Thema Konu Kategorileri 1.4

Önceki Thema sürümleri hâlâ kullanılabilir durumdadır 1.3 1.2 1.1 1.0.

Bu bağlantıdan Thema konu kategorilerini tarayabilir ya da belirli bir terimi hiyerarşi içinde arayabilirsiniz.

Aşağıdaki arama ipuçlarına göz atın.

Notasyon Kategori başlığı Add Mod ?
Q Felsefe ve Din
Use all Q* codes for: academic, specialist and general adult titles. DO NOT USE: code ‘Q’ itself, but select specific categories from section Q*. QRA* and QRV* codes should be used with other QR* codes to denote which particular religion. Ayrıca bakınız: VX* Akıl, beden, ruh ve onun alt kategoriler
1.4
QR Din ve inançlar
QRM Hıristiyanlık
QRMB Hıristiyan kiliseleri ve mezhepler
QRMB3 Protestanlık ve Protestan Kiliseleri
QRMB31 İngiliz ve Piskoposluk Kiliseleri, İngiltere Kilisesi
Sınıflandırın: İngiliz kilisesi
QRMB32 Vaftiz Kiliseleri
QRMB33 Kalvinist, Reformcu ve Presbiteryen Kiliseler
Sınıflandırın: United reformed, İskoçya kilisesi, Huguenotlar vb.
QRMB34 Luteran Kiliseleri
QRMB35 Metodist Kiliseleri
QRMB36 Pentekostal Kiliseleri
QRMB37 Quaker (Dini Dostlar Topluluğu)
QRMB39 Diğer Gelenek-dışı ve Evangelik Kiliseler

sürüm bilgisi