Thema Konu Kategorileri 1.4

Önceki Thema sürümleri hâlâ kullanılabilir durumdadır 1.3 1.2.

Bu bağlantıdan Thema konu kategorilerini tarayabilir ya da belirli bir terimi hiyerarşi içinde arayabilirsiniz.

Aşağıdaki arama ipuçlarına göz atın.

Notasyon Kategori başlığı Add Mod ?
Q Felsefe ve Din
Use all Q* codes for: academic, specialist and general adult titles. DO NOT USE: code ‘Q’ itself, but select specific categories from section Q*. QRA* and QRV* codes should be used with other QR* codes to denote which particular religion. Ayrıca bakınız: VX* Akıl, beden, ruh ve onun alt kategoriler
1.4
QR Din ve inançlar
QRM Hıristiyanlık
QRMB Hıristiyan kiliseleri ve mezhepler
QRMB1 Roma Katolikliği, Roma Katolik Kilisesi
QRMB2 Ortodoks ve Doğu Kiliseleri
Sınıflandırın: Yunan, Rus, Kıpti, Süryani kiliseleri vb.
QRMB3 Protestanlık ve Protestan Kiliseleri
QRMB5 Amerikan orijinli mezhepler
sınıflandır: adventistler, mormonlar, yahova şahitleri, christian science vb.
QRMB8 Hıristiyan ve yarı-Hıristiyan kültler ve mezhepler
QRMB9 Ekümenik

sürüm bilgisi