Thema Konu Kategorileri 1.4

Önceki Thema sürümleri hâlâ kullanılabilir durumdadır 1.3 1.2.

Bu bağlantıdan Thema konu kategorilerini tarayabilir ya da belirli bir terimi hiyerarşi içinde arayabilirsiniz.

Aşağıdaki arama ipuçlarına göz atın.

Notasyon Kategori başlığı Add Mod ?
Q Felsefe ve Din
Use all Q* codes for: academic, specialist and general adult titles. DO NOT USE: code ‘Q’ itself, but select specific categories from section Q*. QRA* and QRV* codes should be used with other QR* codes to denote which particular religion. Ayrıca bakınız: VX* Akıl, beden, ruh ve onun alt kategoriler
1.4
QR Din ve inançlar
QRA Din: genel
Class here: Religious Studies. Use all QRA* codes with: other QR* code indicating religion concerned
1.4
QRD Hinduizm
QRF Budizm
QRJ Yahudilik
QRM Hıristiyanlık
QRP İslam
QRR Diğer dünya dinleri
Use for: works about living religions and their beliefs, mythologies, practices, stories, rituals, etc. Use with: other Q* codes and PLACE 1* Qualifiers as appropriate
1.4
QRS Eskiçağ dinleri ve mitolojileri
Sınıflandırın: paganizm, COĞRAFİ kalifiyerlerini belirtmeyi unutmayın. Ayrıca bakınız: FN Kurgu gibi anlatılan mit ve efsane, JBGB Folklor, mitler ve efsaneler
1.4
QRV Dini hususlar
QR* kodlarından sonra QRV* kodlarını bahsi geçen dini belirtmek için kullanın, uygun olduğunca din-spesifik kodları tercih edin. Mesela, Budist kutsal metinleri için QRFF kullanı;, QRF ve QRVF değil
1.1
QRY Alternatif inanç sistemleri

sürüm bilgisi