Thema Konu Kategorileri 1.4

Önceki Thema sürümleri hâlâ kullanılabilir durumdadır 1.3 1.2 1.1 1.0.

Bu bağlantıdan Thema konu kategorilerini tarayabilir ya da belirli bir terimi hiyerarşi içinde arayabilirsiniz.

Aşağıdaki arama ipuçlarına göz atın.

Notasyon Kategori başlığı Add Mod ?
P Matematik ve Bilim
Use all P* codes for: mostly academic, technical and specialist titles and some general adult works. Qualifiers are mostly not required with P* codes. DO NOT USE: code ‘P’ itself, but select specific categories from section P*. Prefer: WN* codes for general interest adult titles where appropriate
1.4
PS Biyoloji, yaşam bilimleri
Akademik, uzman ve profesyonel düzeyde çalışmalar için PS* kodlarını kullanın; genel okura hitap eden doğal tarih için WN* kodunu tercih edin. Ayrıca bakınız: WN* Doğa ve doğal yaşam: Genel ve onun alt kategoriler
PSA Yaşam bilimleri: Genel konular
PSAN Nörobilimler
Prefer: MKMT6 “Cognitive behavioural therapy” for therapeutic aspects of neuroscience. Ayrıca bakınız: GTK Bilişsel bilim, MKJ Nöroloji ve klinik nörofizyoloji, MKMT6 Bilişsel davranışçı tedavi
1.1
PSAN1 Hücresel ve moleküler sinirbilim 1.1
PSAN2 Gelişimsel sinirbilim 1.1
PSAN3 Beyin görüntüleme ve nöroanatomi 1.1
PSAN4 Duyusal ve motor sistemler 1.1
PSAN5 Bilişsel ve davranışsal sinirbilim 1.1

sürüm bilgisi