Thema Konu Kategorileri 1.4

Önceki Thema sürümleri hâlâ kullanılabilir durumdadır 1.3 1.2.

Bu bağlantıdan Thema konu kategorilerini tarayabilir ya da belirli bir terimi hiyerarşi içinde arayabilirsiniz.

Aşağıdaki arama ipuçlarına göz atın.

Notasyon Kategori başlığı Add Mod ?
P Matematik ve Bilim
Use all P* codes for: mostly academic, technical and specialist titles and some general adult works. Qualifiers are mostly not required with P* codes. DO NOT USE: code ‘P’ itself, but select specific categories from section P*. Prefer: WN* codes for general interest adult titles where appropriate
1.4
PS Biyoloji, yaşam bilimleri
Akademik, uzman ve profesyonel düzeyde çalışmalar için PS* kodlarını kullanın; genel okura hitap eden doğal tarih için WN* kodunu tercih edin. Ayrıca bakınız: WN* Doğa ve doğal yaşam: Genel ve onun alt kategoriler
PSA Yaşam bilimleri: Genel konular
PSAB Taksonomi ve sistematik
PSAD Biyoetik
Use for: issues surrounding the ethics of practices typically connected to new developments in biology and medicine. Ayrıca bakınız: JBFV Etik konular ve tartışmalar, MBDC Tıbbi etik ve mesleki rehberlik
1.2
PSAF Ekoloji bilimi, Biyosfer
Yaşayan organizmaları ve çevreleriyle ilişkilerini anlatan kapsamlı bilimsel, objektif ve betimleyici kitaplar için kullanın. Ayrıca bakınız: RNC Uygulamalı ekoloji
PSAG Zenobiyotik
PSAJ Evrim
PSAK Genetik (tıp-dışı)
Sınıflandırın: DNA, genom vb. Ayrıca bakınız: MFN Tıbbi genetik, TCBG Genetik mühendisliği
PSAN Nörobilimler
Prefer: MKMT6 “Cognitive behavioural therapy” for therapeutic aspects of neuroscience. Ayrıca bakınız: GTK Bilişsel bilim, MKJ Nöroloji ve klinik nörofizyoloji, MKMT6 Bilişsel davranışçı tedavi
1.1
PSAX Bilgisayarlı biyoloji, biyoenformatik
Ayrıca bakınız: MBF Tıbbi ve sağlık enformatikleri

sürüm bilgisi