Thema Konu Kategorileri 1.4

Önceki Thema sürümleri hâlâ kullanılabilir durumdadır 1.3 1.2.

Bu bağlantıdan Thema konu kategorilerini tarayabilir ya da belirli bir terimi hiyerarşi içinde arayabilirsiniz.

Aşağıdaki arama ipuçlarına göz atın.

Notasyon Kategori başlığı Add Mod ?
P Matematik ve Bilim
Use all P* codes for: mostly academic, technical and specialist titles and some general adult works. Qualifiers are mostly not required with P* codes. DO NOT USE: code ‘P’ itself, but select specific categories from section P*. Prefer: WN* codes for general interest adult titles where appropriate
1.4
PH Fizik
PHD Klasik mekanik
PHF Madde ve maddenin halleri
PHH Termodinamik ve sıcaklık
PHJ Optik fiziği
PHK Elektrik, elektromanyetizma ve manyetizma
PHM Atom ve moleküler fiziği
Class here: Microphysics
1.4
PHN Nükleer fizik
PHP Parçacık ve yüksek enerji fiziği
PHQ Kuantum fiziği (kuantum mekaniği ve kuantum alan teorisi)
PHR İzafiyet fiziği
Class here: physics of time
1.2
PHS İstatistiksel fizik
PHU Matematiksel fizik
Class here: computational physics
1.4
PHV Uygulamalı fizik

sürüm bilgisi