Thema Konu Kategorileri 1.4

Önceki Thema sürümleri hâlâ kullanılabilir durumdadır 1.3 1.2.

Bu bağlantıdan Thema konu kategorilerini tarayabilir ya da belirli bir terimi hiyerarşi içinde arayabilirsiniz.

Aşağıdaki arama ipuçlarına göz atın.

Notasyon Kategori başlığı Add Mod ?
P Matematik ve Bilim
Use all P* codes for: mostly academic, technical and specialist titles and some general adult works. Qualifiers are mostly not required with P* codes. DO NOT USE: code ‘P’ itself, but select specific categories from section P*. Prefer: WN* codes for general interest adult titles where appropriate
1.4
PD Bilim: genel konular
Use for: the natural sciences as well as general works on the different branches of science. Use with: other subject codes as appropriate
1.4
PDA Bilim felsefesi
PDC Bilimsel terimler ve sınıflandırma
PDD Bilimsel standartlar, ölçüm ve ölçme sistemleri
PDE Bilimciler için matematik
Ayrıca bakınız: PBW Uygulamalı matematik
PDG Bilimsel araştırma ve teknolojik yenilenmenin endüstriyel uygulamaları
PDJ Bilim ve deney ile ilgili düzenlemeler
Bilim insanlarına ve pratisyenlere yönelik gerek yasal, gerekse diğer kurum ve otoritelerce yönetilen idari mevzuat üzerine eserler için kullanın. Uygunsa bilim dalını belirten diğer P* kodlarıyla birlikte kullanın. Hukuk meslek mensuplarına yönelik çalışmalar için LNDB8’e bakın. Ayrıca bakınız: LNDB8 Bilim, araştırma ve üniversite hukuku
1.1 1.3
PDK Bilime kaynak sağlanması ve bilim politikası
PDM Bilimsel araştırma
PDN Bilimsel ekipmanlar, deneyler ve teknikler
PDR Bilim ve teknolojinin toplumsal etkisi
Use for: works that look that at impact that any science or technology has had or could have on society. Use with: NHTB for social history or other P* or T* or J* codes as appropriate. Ayrıca bakınız: JBFV5 Etik konular: Bilimsel, teknolojik ve tıbbi gelişmeler, UBJ BT etik ve toplumsal hususlar
1.4
PDT Nanobilimler
Nanomateryaller, nanomateryal sentezi, nanopartikül kimyası için kullanın. Nanoteknolojinin genel ve nano-mühendislik yönleri için TBN’ye bakın. Ayrıca bakınız: TBN Nanoteknoloji
1.1 1.3
PDX Bilim tarihi
Ayrıca bakınız: TBX Mühendislik ve teknoloji tarihi
PDZ Popüler bilim
Diğer P* kodlarıyla hangi bilim dalına ait olduğunu belirtecek şekilde kullanın. Ayrıca bakınız: WNW* Dünya: doğal tarih: genel ve onun alt kategoriler, WNX Popüler astronomi ve uzay

sürüm bilgisi