Thema Konu Kategorileri 1.3

Önceki Thema sürümleri hâlâ kullanılabilir durumdadır 1.2 1.1 1.0.

Bu bağlantıdan Thema konu kategorilerini tarayabilir ya da belirli bir terimi hiyerarşi içinde arayabilirsiniz.

Aşağıdaki arama ipuçlarına göz atın.

Notasyon Kategori başlığı Add Mod ?
N Tarih ve Arkeoloji
NH Tarih
Belirli konuların tarihi için, o konu altındaki altbaşlıklardan yararlanın, örn. PDX “Bilim tarihi”
1.3
NHA Tarih: teori ve metotlar
NHB Genel tarih ve dünya tarihi
NHC Eskiçağ tarihi
Alakalı COĞRAFİ ve DÖNEM kalifiyerlerini belirtin
NHD Avrupa tarihi
Alakalı COĞRAFİ ve DÖNEM kalifiyerlerini belirtin
NHF Asya Tarihi
Alakalı COĞRAFİ ve DÖNEM kalifiyerlerini belirtin
NHG Orta Doğu Tarihi
Alakalı COĞRAFİ ve DÖNEM kalifiyerlerini belirtin
NHH Afrika tarihi
Alakalı COĞRAFİ ve DÖNEM kalifiyerlerini belirtin
NHK Amerikalar tarihi
Alakalı COĞRAFİ ve DÖNEM kalifiyerlerini belirtin
NHM Avustralasya ve Pasifik tarihi
Alakalı COĞRAFİ ve DÖNEM kalifiyerlerini belirtin
NHQ Belirli ülkelerin tarihleri
Burada sınıflandırın: Diğer NH* kodları kapsamında olmayan başlıklar. İlgili YER ve DÖNEM niteleyicilerini belirtin.
1.2
NHT Tarih: belirli olaylar ve konular
NHT* kodlarını, bölgesel NH* kodlarıyla olabildiğince kullanın; ayrıca COĞRAFİ ve DÖNEM kalifiyerlerini de kullanın
1.3
NHW Askeri tarih
NHW* kodlarını tümüyle, COĞRAFİ ve DÖNEM kalifiyerlerini de kullanın. Ayrıca bakınız: JW* Warfare & defence ve onun alt kategoriler

sürüm bilgisi