Thema Konu Kategorileri 1.4

Önceki Thema sürümleri hâlâ kullanılabilir durumdadır 1.3 1.2 1.1 1.0.

Bu bağlantıdan Thema konu kategorilerini tarayabilir ya da belirli bir terimi hiyerarşi içinde arayabilirsiniz.

Aşağıdaki arama ipuçlarına göz atın.

Notasyon Kategori başlığı Add Mod ?
M Tip ve Hemşirelik
Use all M* codes for: academic, technical and specialist healthcare and medical material only. Use with: Qualifiers NOT generally required and NOT usually mixed with other Subject codes. Prefer: V* codes for health topics aimed at a broad general adult audience
1.4
MZ Veterinerlik
MZA Veterinary medicine: general 1.4
MZB Pre-clinical veterinary medicine: basic sciences 1.4
MZC Veterinerlik: Küçük hayvanlar (evcil hayvanlar)
Class here: veterinary medicine of small pets, canine and feline medicine, avian practice. Ayrıca bakınız: MZG Veterinerlik: Egzotik hayvanlar ve hayvanat bahçeleri
1.4
MZD Veterinerlik: Büyük hayvanlar (ev / çiftlik)
Class here: veterinary medicine of domestic / farm animals. Ayrıca bakınız: MZG Veterinerlik: Egzotik hayvanlar ve hayvanat bahçeleri
1.4
MZF Veterinerlik: Laboratuvar hayvanları
MZG Veterinerlik: Egzotik hayvanlar ve hayvanat bahçeleri
MZH Veteriner anatomi ve fizyoloji
MZK Veteriner patoloji ve histoloji
MZL Veteriner beslenme
MZM Veterinerlik: Bulaşıcı hastalıklar ve terapöti 1.4
MZP Veteriner farmakoloji
MZR Veteriner radyoloji
MZS Veteriner cerrahi
MZT Veteriner dişçilik
MZV Veteriner hemşirelik
MZX Hayvanlar için tamamlayıcı tıp

sürüm bilgisi