Thema Konu Kategorileri 1.3

Önceki Thema sürümleri hâlâ kullanılabilir durumdadır 1.2 1.1 1.0.

Bu bağlantıdan Thema konu kategorilerini tarayabilir ya da belirli bir terimi hiyerarşi içinde arayabilirsiniz.

Aşağıdaki arama ipuçlarına göz atın.

Notasyon Kategori başlığı Add Mod ?
M Tıp ve Hemşirelik
MK Tıp uzmanlıkları, tıp dalları
MKA Anestezi
MKB Palyatif (hafifletici) tıp
MKC Jinekoloji ve doğum
MKD Pediatrik tıp
MKE Dişçilik
MKF Patoloji
MKG Farmakoloji
MKH Rejeneratif tıp 1.1
MKJ Nöroloji ve klinik nörofizyoloji
MKL Psikiyatri
MKM Klinik psikoloji
Ayrıca bakınız: JMP Abnormal psychology
MKN Geriatrik tıp
MKP Kaza ve acil servis tıbbı
MKR Nükleer tıp
MKS Tıbbi görüntüleme
Ayrıca bakınız: TTBM Imaging systems & technology
MKT Adli tıp
MKV Çevresel tıp
MKW Sportif yaralanmalar ve tıp
Ayrıca bakınız: SCGF Sport science, physical education
MKZ Terapi ve terapöti
Ayrıca bakınız: MJCL1 Radiotherapy, MJCL2 Chemotherapy, MKMT* Psychotherapy ve onun alt kategoriler, MQS Physiotherapy, MQT* Occupational therapy ve onun alt kategoriler

sürüm bilgisi