Thema Konu Kategorileri 1.4

Önceki Thema sürümleri hâlâ kullanılabilir durumdadır 1.3 1.2.

Bu bağlantıdan Thema konu kategorilerini tarayabilir ya da belirli bir terimi hiyerarşi içinde arayabilirsiniz.

Aşağıdaki arama ipuçlarına göz atın.

Notasyon Kategori başlığı Add Mod ?
M Tip ve Hemşirelik
Use all M* codes for: academic, technical and specialist healthcare and medical material only. Use with: Qualifiers NOT generally required and NOT usually mixed with other Subject codes. Prefer: V* codes for health topics aimed at a broad general adult audience
1.4
MK Tıp uzmanlıkları, tıp dalları
MKA Anestezi
MKB Palyatif (hafifletici) tıp
MKC Jinekoloji ve doğum
MKD Pediatrik tıp
MKE Dişçilik
Class here: preventive, therapeutic and cosmetic dentistry, dental hygiene. Use for: works about basic, general and clinical dentistry. Use with: MQC* for dental nursing, MBPM for Dental administration etc
1.4
MKF Patoloji
MKG Farmakoloji
Use for: works on basic, general and clinical pharmacology
1.4
MKH Rejeneratif tıp 1.1
MKJ Nöroloji ve klinik nörofizyoloji
Use for: works on neurological and neurodegenerative disorders, and diseases and disorders of the nervous system
1.4
MKL Psikiyatri
MKM Klinik psikoloji
Ayrıca bakınız: JMP Anormal davranışlar psikolojisi
MKN Geriatrik tıp
MKP Kaza ve acil servis tıbbı
MKR Nükleer tıp
MKS Tıbbi görüntüleme
Ayrıca bakınız: TTBM Görüntüleme sistemleri ve teknolojisi
MKT Adli tıp
MKV Çevresel tıp
MKW Sportif yaralanmalar ve tıp
Ayrıca bakınız: SCGF Spor bilimi, fiziksel eğitim
MKZ Terapi ve terapöti
Ayrıca bakınız: MJCL1 Radyoterapi, MJCL2 Kemoterapi, MKMT* Psikoterapi ve onun alt kategoriler, MQS Fizyoterapi, MQT* Mesleki tedavi ve onun alt kategoriler

sürüm bilgisi