Thema Konu Kategorileri 1.4

Önceki Thema sürümleri hâlâ kullanılabilir durumdadır 1.3 1.2.

Bu bağlantıdan Thema konu kategorilerini tarayabilir ya da belirli bir terimi hiyerarşi içinde arayabilirsiniz.

Aşağıdaki arama ipuçlarına göz atın.

Notasyon Kategori başlığı Add Mod ?
M Tip ve Hemşirelik
Use all M* codes for: academic, technical and specialist healthcare and medical material only. Use with: Qualifiers NOT generally required and NOT usually mixed with other Subject codes. Prefer: V* codes for health topics aimed at a broad general adult audience
1.4
MB Tıp: genel konular
MBD Tıp mesleği
MBF Tıbbi ve sağlık enformatikleri
Ayrıca bakınız: PSAX Bilgisayarlı biyoloji, biyoenformatik
MBG Tıbbi cihazlar ve teknikler
MBN Kamu sağlığı ve koruyucu hekimlik
MBP Sağlık sistemleri ve hizmetleri
MBQ Adli tıpla ilgili hususlar
MBS Sağlık sosyolojisi
MBX Tıp tarihi
Ayrıca bakınız: NHTF Tarih: Kıranlar, salgınlar vb.

sürüm bilgisi