Thema Konu Kategorileri 1.4

Önceki Thema sürümleri hâlâ kullanılabilir durumdadır 1.3 1.2 1.1 1.0.

Bu bağlantıdan Thema konu kategorilerini tarayabilir ya da belirli bir terimi hiyerarşi içinde arayabilirsiniz.

Aşağıdaki arama ipuçlarına göz atın.

Notasyon Kategori başlığı Add Mod ?
L Hukuk
Use all L* codes for: academic, professional or specialist titles only. DO NOT USE: code ‘L’ itself, but select specific categories from section L*. The L* section is not meant to reflect any particular legal system and many titles will need at least two codes to create the appropriate category. Use all L* codes with: PLACE 1* Qualifiers to indicate jurisdiction (especially with LN* codes), plus other qualifiers as appropriate. Prefer: VS* codes for more general adult titles. Ayrıca bakınız:
1.4
LN Özel yargı mercileri yasaları
LN* kodlarıyla birlikte, uygunsa yetki alanını belirtmek üzere YER niteleyicileri kullanın
LND Anayasal ve idari hukuk: Genel
LNDB İdari yargı ve kamu yönetimi
LNDB1 Yönetim hukuku, genel
LNDB2 Yönetim usulleri ve mahkemeleri
LNDB3 Devlet ve kamu malları ve mülkleri
LNDB4 Yönetimin yaptırım gücü
LNDB5 Mecburi kamulaştırma, mecburi alım ve istimlak yetkisi
LNDB6 Yasama ve yönetimsel faaliyetler
LNDB7 Kamu hizmetlerinin regülasyonu
Ayrıca bakınız: LNCN Satın alma hukuku
1.2
LNDB8 Bilim, araştırma ve üniversite hukuku
Ayrıca bakınız: PDJ Bilim ve deney ile ilgili düzenlemeler

sürüm bilgisi