Thema Konu Kategorileri 1.4

Önceki Thema sürümleri hâlâ kullanılabilir durumdadır 1.3 1.2.

Bu bağlantıdan Thema konu kategorilerini tarayabilir ya da belirli bir terimi hiyerarşi içinde arayabilirsiniz.

Aşağıdaki arama ipuçlarına göz atın.

Notasyon Kategori başlığı Add Mod ?
L Hukuk
Use all L* codes for: academic, professional or specialist titles only. DO NOT USE: code ‘L’ itself, but select specific categories from section L*. The L* section is not meant to reflect any particular legal system and many titles will need at least two codes to create the appropriate category. Use all L* codes with: PLACE 1* Qualifiers to indicate jurisdiction (especially with LN* codes), plus other qualifiers as appropriate. Prefer: VS* codes for more general adult titles. Ayrıca bakınız:
1.4
LN Özel yargı mercileri yasaları
LN* kodlarıyla birlikte, uygunsa yetki alanını belirtmek üzere YER niteleyicileri kullanın
LND Anayasal ve idari hukuk: Genel
LNDA Yurttaşlık ve yurttaşlık hukuku
LNDB İdari yargı ve kamu yönetimi
LNDC İnsan hakları ve temel haklar hukuku
Class here: substantive rights as applied to a jurisdiction. Ayrıca bakınız: JPVH İnsan hakları, yurttaşlık hakları
1.4
LNDE Devlet memurları hukuku 1.3
LNDF Bilgi özgürlüğü hukuku
LNDG Dini hukuk ve muahedeler
LNDH Hükümet güçleri
LNDJ Devlet tazminat ve sorumluluk yasası
LNDK Askeri ve savunma hukuku, sivil hizmet hukuku
LNDL Güvenlik ve polis hukuku, düzenlemeler ve silah hukuku
LNDM Yargı denetimi
LNDP Parlamento ve yasama uygulamaları
LNDS Seçim yasası
LNDU Yerel hükümet hukuku
LNDV Bölgesel yönetim hukuku
LNDX Anayasa

sürüm bilgisi