Thema Konu Kategorileri 1.4

Önceki Thema sürümleri hâlâ kullanılabilir durumdadır 1.3 1.2.

Bu bağlantıdan Thema konu kategorilerini tarayabilir ya da belirli bir terimi hiyerarşi içinde arayabilirsiniz.

Aşağıdaki arama ipuçlarına göz atın.

Notasyon Kategori başlığı Add Mod ?
L Hukuk
Use all L* codes for: academic, professional or specialist titles only. DO NOT USE: code ‘L’ itself, but select specific categories from section L*. The L* section is not meant to reflect any particular legal system and many titles will need at least two codes to create the appropriate category. Use all L* codes with: PLACE 1* Qualifiers to indicate jurisdiction (especially with LN* codes), plus other qualifiers as appropriate. Prefer: VS* codes for more general adult titles. Ayrıca bakınız:
1.4
LN Özel yargı mercileri yasaları
LN* kodlarıyla birlikte, uygunsa yetki alanını belirtmek üzere YER niteleyicileri kullanın
LNA Hukuk sistemleri: Genel
LNB Özel veya medeni hukuk: Genel
LNC Şirket, ticaret ve rekabet hukuku: genel
LND Anayasal ve idari hukuk: Genel
LNE Ekonomik yönetim yasası ve kamu ticari yasası
LNF Ceza hukuku: usuller ve suçlar
LNH İstihdam ve emek hukuku: genel
LNJ Eğlence ve medya yasası
LNK Çevre, taşımacılık ve planlama hukuku: Genel
LNL Hukuk: Öz sermaye, tröstler ve vakıflar
LNM Aile hukuku
LNP Mali hukuk: genel
LNQ Enformasyon teknolojisi ve İletişim yasası
Ayrıca bakınız: LNCB2 E-ticaret hukuku
LNR Fikri mülkiyet yasası
LNS Mülkiyet hukuku: Genel
Ayrıca bakınız: LNKW Planlama yasası
LNT Sosyal hukuk ve tıp yasaları
LNU Vergilendirme ve vergi hukuku
LNV Haksız fiiller, ihlaller, tazminat
Ayrıca bakınız: LNAC14 Zararlar ve tazminat
LNW Hukuk: Vasiyet, miras, veraset
LNX Kamu hukuku 1.2
LNZ Temel hukuk kaynakları
Use with: other L* codes for identifying sources and type of Law
1.4

sürüm bilgisi