Thema Konu Kategorileri 1.3

Önceki Thema sürümleri hâlâ kullanılabilir durumdadır 1.2 1.1 1.0.

Bu bağlantıdan Thema konu kategorilerini tarayabilir ya da belirli bir terimi hiyerarşi içinde arayabilirsiniz.

Aşağıdaki arama ipuçlarına göz atın.

Notasyon Kategori başlığı Add Mod ?
K Ekonomi, Finans, İşletme ve Yönetim
KN Endüstri ve endüstriyel çalışmalar 1.3
KNA Tarım işletmeleri ve temel endüstriler
Sınıflandırın: balıkçılık, ormancılık, madencilik vb. Ayrıca bakınız: KCVD Agricultural economics
1.3
KNB Enerji sektörü ve dağıtım kuruluşları
Burada sınıflandırın: Katı yakıt, nükleer güç, petrol, yenilenebilir enerji ve su sektörleri
1.3
KND İmalat sektörü
Burada sınıflandırın: Yemek, kimyasal, tekstil, hi-tech, silah, araç imalatı dahil tüm sektörler
1.3
KNG Taşımacılık sektörü
Burada sınıflandırın: Tüm ulaşım sektörleri; karayolu, nakliyat, demiryolu, hava-uzay vb. Ayrıca bakınız: WG* Transport: general interest ve onun alt kategoriler
1.3
KNJ İnşaat ve ağır sanayi sektörü
Burada sınıflandırın: Demir-çelik, metal sektörü
1.3
KNP Perakende ve toptancılık sektörü 1.3
KNS Konaklama ve hizmet sektörü
Burada sınıflandırın: Turizm, otel ve catering, spor, eğlence, güvenlik, moda, güzellik sektörleri vb.
1.3
KNT Medya, eğlence, bilgi ve iletişim sektörü
Burada sınıflandırın: Reklamcılık sektörleri; posta, telekomünikasyon sektörleri, vb. Ayrıca bakınız: GTC Communication studies, JBCT Media studies
1.3
KNV Kamu hizmeti ve kamu sektörü
Ayrıca bakınız: JPP Public administration
KNX Endüstriyel ilişkiler, sağlık ve güvenlik
Sınıflandırın: sendikalar, endüstriyal faaliyetler, endüstriyel hakemlik ve uzlaşma, endüstriyel sağlık ve güvenlik vb.
1.3

sürüm bilgisi