Thema Konu Kategorileri 1.4

Önceki Thema sürümleri hâlâ kullanılabilir durumdadır 1.3 1.2.

Bu bağlantıdan Thema konu kategorilerini tarayabilir ya da belirli bir terimi hiyerarşi içinde arayabilirsiniz.

Aşağıdaki arama ipuçlarına göz atın.

Notasyon Kategori başlığı Add Mod ?
K Ekonomi, Finans, İşletme ve Yönetİm
Use all K* codes for: specialist (professional and academic) and general adult titles, but see also VS* codes for practical approaches to many topics. Use all K* codes with: other subject categories and qualifiers where appropriate
1.4
KJ İşletme ve yönetim
KJ* kodlarını, akademik, uzman ya da profesyonel düzeyde yapılmış çalışmalar için kullanın; VS* kodlarını genel okuyucuya yönelik pratik tavsiyeler için kullanın
KJB İşletme çalışmaları: Genel
KJC İşletme stratejisi
KJD İşletmede yenilikler
Use for: works on business and the effect of new technologies, strategies, innovation in business. Ayrıca bakınız: KJH Girişimcilik
1.4
KJE E-ticaret: İşletme hususları
Class here: electronic commerce, internet commerce. Use for: works about the buying and selling of goods or services using the internet, and the transfer of money and data to execute these transactions. Ayrıca bakınız: KJSG İnternet pazarlamacılığı
1.4
KJF İş rekabeti
KJG İş etiği ve toplumsal sorumluluk
KJH Girişimcilik
KJJ İş ve çevre; iş hususunda “Yeşil” yaklaşımlar
KJK Uluslararası işletme
KJL İşletme için danışmanlık ve yardımlar
Class here: getting or giving advice about running a business, including obtaining grants, subsidies, research funding
1.3
KJM Yönetim ve yönetim teknikleri
Ayrıca bakınız: VSC Kariyer ve başarıyla ilgili tavsiyeler
KJN İş görüşmeleri
KJP İş iletişimi ve sunumu
KJQ İşletme matematiği ve sistemleri
KJR Şirket yönetimi: Kurulların ve yöneticilerin rol ve sorumlulukları
Burada sınıflandırın: Şirket sekreterlerin vb. görev ve sorumlulukları. Ayrıca bakınız: KJG İş etiği ve toplumsal sorumluluk
1.1
KJS Satış ve pazarlama
Class here: general works on selling techniques, sales skills. Ayrıca bakınız: KJMV7 Satış ve pazarlama yönetimi
1.4
KJT Örgütsel araştırma
Ayrıca bakınız: PBW Uygulamalı matematik
KJU Örgütsel teori ve davranış
Class here: Organizational change management (OCM)
1.3
KJV Teşebbüs sahipliği ve organizasyonu
KJW Ofis ve işyeri
KJZ Belirli şirketlerin ve işletmelerin tarihi
Ayrıca bakınız: NHTK Sanayileşme ve sanayileşme tarihi

sürüm bilgisi