Thema Konu Kategorileri 1.3

Önceki Thema sürümleri hâlâ kullanılabilir durumdadır 1.2 1.1 1.0.

Bu bağlantıdan Thema konu kategorilerini tarayabilir ya da belirli bir terimi hiyerarşi içinde arayabilirsiniz.

Aşağıdaki arama ipuçlarına göz atın.

Notasyon Kategori başlığı Add Mod ?
K Ekonomi, Finans, İşletme ve Yönetim
KC Ekonomi
KCA Ekonomi teorisi ve felsefesi
Includes history of economic thought, for which assign also TIME PERIOD Qualifiers as appropriate
1.2
KCB Makroekonomi
KCC Mikroekonomi
sınıflandırın: yurtiçi ticaret ekonomisi; tüketici aktiviteleri, iş yönetimsel kararlar vb.
KCD Endüstriyel organizasyon ekonomisi
KCF Emek ekonomisi 1.3
KCG Ekonomik büyüme
KCH Ekonometri ve ekonomik istatistik
KCJ Ekonomik tahminler
KCK Davranışsal ekonomi
KCL Uluslararası ekonomi
Sınıflandırın: uluslararası finans, uluslararası ticaret, ticaret antlaşmaları vb. Ayrıca bakınız: RGCM Economic geography
1.3
KCM Kalkınma ekonomisi ve gelişmekte olan ekonomiler
Ayrıca bakınız: GTP Development studies
KCP Politik ekonomi
KCS Ekonomik sistemler ve yapılar
Sınıflandırın: serbest piyasa, geçiş ekonomileri, planlı ekonomiler gibi sistemler üzerine kitaplar
1.3
KCV Sektörlerin ekonomisi
KCX Ekonomik ve finansal kriz ve felaketler
KCY Popüler ekonomi
Sınıflandırın: genel okuyucuya hitap eden kitaplar
KCZ Ekonomi tarihi 1.3

sürüm bilgisi