Thema Konu Kategorileri 1.4

Önceki Thema sürümleri hâlâ kullanılabilir durumdadır 1.3 1.2 1.1 1.0.

Bu bağlantıdan Thema konu kategorilerini tarayabilir ya da belirli bir terimi hiyerarşi içinde arayabilirsiniz.

Aşağıdaki arama ipuçlarına göz atın.

Notasyon Kategori başlığı Add Mod ?
K Ekonomi, Finans, İşletme ve Yönetİm
Use all K* codes for: specialist (professional and academic) and general adult titles, but see also VS* codes for practical approaches to many topics. Use all K* codes with: other subject categories and qualifiers where appropriate
1.4
KC Ekonomi
KCA Ekonomi teorisi ve felsefesi
Class here: history of economic thought. Use with: TIME PERIOD 3* Qualifiers as appropriate
1.2
KCB Makroekonomi
KCC Mikroekonomi
sınıflandırın: yurtiçi ticaret ekonomisi; tüketici aktiviteleri, iş yönetimsel kararlar vb.
1.4
KCD Endüstriyel organizasyon ekonomisi
KCF Emek ekonomisi
Class here: wage and salary policy, pay policy, basic income, earnings, comprehensive income. Ayrıca bakınız: JBFC Yoksulluk ve işsizlik
1.3
KCG Ekonomik büyüme
KCH Ekonometri ve ekonomik istatistik
KCJ Ekonomik tahminler
KCK Davranışsal ekonomi
KCL Uluslararası ekonomi
Sınıflandırın: uluslararası finans, uluslararası ticaret, ticaret antlaşmaları vb. Ayrıca bakınız: RGCM Ekonomik coğrafya
1.3
KCM Kalkınma ekonomisi ve gelişmekte olan ekonomiler
Ayrıca bakınız: GTP Gelişim çalışmaları
KCP Politik ekonomi
KCS Ekonomik sistemler ve yapılar
Sınıflandırın: serbest piyasa, geçiş ekonomileri, planlı ekonomiler gibi sistemler üzerine kitaplar
1.3
KCV Sektörlerin ekonomisi
KCX Ekonomik ve finansal kriz ve felaketler
KCY Popüler ekonomi
Sınıflandırın: genel okuyucuya hitap eden kitaplar
KCZ Ekonomi tarihi
Use with: NH* codes as appropriate and PLACE 1* and TIME PERIOD 3* Qualifiers as appropriate
1.3

sürüm bilgisi