Thema Konu Kategorileri 1.4

Önceki Thema sürümleri hâlâ kullanılabilir durumdadır 1.3 1.2 1.1 1.0.

Bu bağlantıdan Thema konu kategorilerini tarayabilir ya da belirli bir terimi hiyerarşi içinde arayabilirsiniz.

Aşağıdaki arama ipuçlarına göz atın.

Notasyon Kategori başlığı Add Mod ?
J Toplum ve Sosyal Bilimler 1.4
JP Siyaset ve devler
JPA Siyaset bilimi ve teori
JPB Karşılaştırmalı siyaset
JPF Siyasi ideolojiler 1.4
JPH Siyasi yapı ve süreçler
JPL Siyasi partiler 1.4
JPN Indigenous people: governance and politics
Class here: works on policies, government
1.3 1.4
JPP Kamu yönetimi
Ayrıca bakınız: KNV Civil service & public sector
JPQ Merkezi / ulusal / federal hükümet
JPR Bölgesel, eyalet ve diğer yerel yönetimler
Burada sınıflandırın: JPT kapsamında yer alan belediye veya şehir merkezli olmayan, herhangi bir ülkedeki herhangi bir hükümet
1.3
JPS Uluslararası ilişkiler 1.4
JPT Belediye / şehir yönetimi
Büyük Londra, Körfez Bölgesi veya seçim bölgeleri gibi kentsel bölgeleri ve diğer önemli alt bölümleri içerebilir
1.2 1.3
JPV Siyasi kontrol ve özgürlük
Sınıflandırın: siyasi propaganda
JPW Siyasi faaliyetler
JPZ Siyasi yozlaşma 1.4

sürüm bilgisi