Thema Konu Kategorileri 1.4

Önceki Thema sürümleri hâlâ kullanılabilir durumdadır 1.3 1.2 1.1 1.0.

Bu bağlantıdan Thema konu kategorilerini tarayabilir ya da belirli bir terimi hiyerarşi içinde arayabilirsiniz.

Aşağıdaki arama ipuçlarına göz atın.

Notasyon Kategori başlığı Add Mod ?
J Toplum ve Sosyal Bilimler 1.4
JN Eğitim 1.4
JNA Felsefe ve eğitim teorisi
Sınıflandırın: eğitimin etik ve toplumsal amacı için teoriler
1.1
JNB Eğitimin tarihi
Sınıflandırın: belirli okulların tarihi, kolejler ve genel tarih
JNC Eğitim psikolojisi
JND Eğitsel psikoloji
Sınıflandırın: seçme, okula girme, arama ve yönetim vb. Konular
1.4
JNE Social pedagogy
Use for: works about social pedagogy as a field of study
1.3
JNF Eğitim stratejileri ve politikası
Sınıflandırın: okur yazarlık ve dört işlem için eğitim teknikleri vb; kapsayıcı eğitim için politikalar, eğitimin duraklamadan devamı için politikalar vb.
1.2
JNG Early childhood care and education
Use for: works aimed at professionals dealing with childcare or general works on subject.
See also: JNLA Pre-school and kindergarten
1.3
JNH Evde eğitim-öğretim
JNK Eğitimsel yönetim ve örgütlenme
Sınıflandırın: sataşma, okulu kırma ve disiplin
1.3
JNL Okullar
Ayrıca bakınız: VSK Advice on education
1.3
JNM Yüksek ve ileri öğretim, üçüncü derece eğitim kurumları
Sınıflandırın: ileri ve yüksek eğitim; mesleki, teknik ya da diplomaya yönelik olmayan kurslar veren üniversiteler; üniversiteler. Ayrıca bakınız: VSK Advice on education
1.4
JNP Yetişkin eğitimi
Ayrıca bakınız: VSL Adult literacy guides & handbooks, VSN Adult numeracy guides & handbooks
1.4
JNQ Açık öğretim, uzaktan eğitim
JNR Kariyer rehberliği
JNS Özel eğitsel ihtiyaçları olan öğrencilerin eğitimi 1.4
JNT Öğretim becerileri ve teknikleri
Sınıflandırın: sınıf kontrolü, akıl hocalığı
1.4
JNU Belirli konuları öğretim
dersi verilen konunun kodunu, YP* Eğitsel kodlarını kullanarak belirtin
JNV Öğretici araçlar ve teknolojiler; bilgisayar yardımlı eğitim 1.4
JNW Ders-dışı aktiviteler
Sınıflandırın: okul gezileri, spor faaliyetleri, etkinlikler, performanslar vb.
1.3
JNZ Çalışma ve öğrenme becerileri: genel

sürüm bilgisi