Thema Konu Kategorileri 1.3

Önceki Thema sürümleri hâlâ kullanılabilir durumdadır 1.2 1.1 1.0.

Bu bağlantıdan Thema konu kategorilerini tarayabilir ya da belirli bir terimi hiyerarşi içinde arayabilirsiniz.

Aşağıdaki arama ipuçlarına göz atın.

Notasyon Kategori başlığı Add Mod ?
J Toplum ve Sosyal Bilimler
JB Toplum ve kültür: genel
JB* kodlarını toplumsal konular üzerine yazılmış genel ve akademik eserler için kullanın, JH* kodlarını sosyoloji ders kitaplar ve dipğer uzmanların çalışmaları için uygun oldukça kullanın. Ayrıca bakınız: VFV* Family & relationships: advice & issues ve onun alt kategoriler
JBS Toplumsal gruplar
JBSA Toplumsal sınıflar
JBSC Kırsal topluluklar
JBSD Kentsel topluluklar
JBSF Cinsiyet çalışmaları: cinsiyet grupları
JBSJ Gey ve lezbiyen çalışmaları
İLGİ kalifiyerlerinden 5PS* değerlerini de vermeyi unutmayın
1.3
JBSL Etnik çalışmalar
İLGİ kalifiyerlerinden 5PS* değerlerini de vermeyi unutmayın
JBSP Yaş grupları ve kuşaklar 1.2
JBSR Sosyal gruplar: Dini gruplar ve cemaatler
İLGİ niteleyicilerinden 5PS* değerlerini de atayın ve uygunsa QR* kodlarını da kullanın
JBSW Sosyal gruplar: alternatif yaşam biçimleri
JBSX Gizli topluluklar
Sınıflandırın: özgür masonlar. Ayrıca bakınız: QRY* Alternative belief systems ve onun alt kategoriler, FHQ Esoteric thriller
JBSY Sosyal gruplar: kulüpler ve topluluklar
Sınıflandırın: gönüllü birliktelik veya seçici yakınlıklar, nasıl ve neden insanlar bir gruba katılırlar ya da kendilerini onlarla özdeştirirler

sürüm bilgisi