Thema Konu Kategorileri 1.3

Önceki Thema sürümleri hâlâ kullanılabilir durumdadır 1.2 1.1 1.0.

Bu bağlantıdan Thema konu kategorilerini tarayabilir ya da belirli bir terimi hiyerarşi içinde arayabilirsiniz.

Aşağıdaki arama ipuçlarına göz atın.

Notasyon Kategori başlığı Add Mod ?
J Toplum ve Sosyal Bilimler
JB Toplum ve kültür: genel
JB* kodlarını toplumsal konular üzerine yazılmış genel ve akademik eserler için kullanın, JH* kodlarını sosyoloji ders kitaplar ve dipğer uzmanların çalışmaları için uygun oldukça kullanın. Ayrıca bakınız: VFV* Family & relationships: advice & issues ve onun alt kategoriler
JBG Popüler inanışlar ve tartışmalı bilgiler 1.2
JBGB Folklor, mitler ve efsaneler
Burada sınıflandırın: Atlantis, Kutsal Kâse vb. Ayrıca bakınız: FN Myth & legend told as fiction, QRS* Ancient religions & mythologies ve onun alt kategoriler
1.3
JBGX Komplo teorileri
Burada sınıflandırın: Komplo teorileri, sahte teoriler vb.
1.2 1.3

sürüm bilgisi