Thema Konu Kategorileri 1.3

Önceki Thema sürümleri hâlâ kullanılabilir durumdadır 1.2 1.1 1.0.

Bu bağlantıdan Thema konu kategorilerini tarayabilir ya da belirli bir terimi hiyerarşi içinde arayabilirsiniz.

Aşağıdaki arama ipuçlarına göz atın.

Notasyon Kategori başlığı Add Mod ?
J Toplum ve Sosyal Bilimler
JB Toplum ve kültür: genel
JB* kodlarını toplumsal konular üzerine yazılmış genel ve akademik eserler için kullanın, JH* kodlarını sosyoloji ders kitaplar ve dipğer uzmanların çalışmaları için uygun oldukça kullanın. Ayrıca bakınız: VFV* Family & relationships: advice & issues ve onun alt kategoriler
JBF Toplumsal ve etik konular
Ayrıca bakınız: PDR Impact of science & technology on society, RNT Social impact of environmental issues, QDTQ Ethics & moral philosophy
JBFA Toplumsal ayrımcılık ve eşit muamele
Sınıflandırın: eşitsizlik ve ayrımcılık üzerine konuları ve bu meselelerin önlenmesi için yapılanlar; pozitif ayrımcılık
1.3
JBFB Social Integration & assimilation 1.3
JBFC Yoksulluk ve işsizlik 1.3
JBFD Barınma ve evsizlik
JBFF Felaketlerin toplumsal etkisi 1.3
JBFG Mülteciler ve siyasi iltica
JBFH Göç, iç ve dış göç 1.3
JBFJ Human trafficking
Class here: forced labour, forced marriage, sexual slavery, modern-day slavery, forced prostitution, child labour. See also: NHTS Slavery & abolition of slavery
1.3
JBFK Toplumda şiddet 1.3
JBFM Engellilik: Toplumsal boyutlar
JBFN Sağlık, hastalık ve bağımlılık: Toplumsal boyutlar
Sağlık sistemlerinin toplumsal boyutlarını göstermek için MBP ile birlikte kullanın
1.2
JBFQ Toplumsal hareketlilik
JBFS Tüketicilik
JBFU Hayvanlar ve toplum
Sınıflandırın: hayvan hakları, dirikesim, avcılık vb konular olarak değerlendirilir
JBFV Etik konular ve tartışmalar
Sınıflandırın: ötenazi, kürtaj, doğum kontrol, seks endüstrisi, pornografi, sansür, genetik mühendislik, vb. Etik konular olarak. Ayrıca bakınız: QDTQ Ethics & moral philosophy, PSAD Bioethics
1.1
JBFW Seks, cinsellik, ilişkiler ve toplum: genel
Sınıflandırın: seks ve toplum üzerine genel ilgi konuları. Ayrıca bakınız: VFVC Sex & sexuality: advice & issues, JMU Psychology: sexual behaviour, JHBK Sociology: family & relationships
1.3
JBFX Toplumsal duruşlar
Sınıflandırın: siyasi doğruluk
JBFZ Toplumsal öngörüler, gelecek çalışmaları

sürüm bilgisi