Thema Konu Kategorileri 1.4

Önceki Thema sürümleri hâlâ kullanılabilir durumdadır 1.3 1.2.

Bu bağlantıdan Thema konu kategorilerini tarayabilir ya da belirli bir terimi hiyerarşi içinde arayabilirsiniz.

Aşağıdaki arama ipuçlarına göz atın.

Notasyon Kategori başlığı Add Mod ?
G Referans, Bilgi ve Disiplinerarasi konular
Use all G* codes for: specialist and general adult titles. DO NOT USE: code ‘G’ itself, but select specific categories from section G*. Use all G* codes with: other subject categories and qualifiers where appropriate
1.4
GT Disiplinlerarası çalışmalar
GTB Edebi bilimler tarihi (esasen sosyal bilimler ve beşeri bilimler)
İngilizce “bilim” terimi (karş.: bilim tarihi) kapsamına girmeyen fakat örneğin Almanca “Wissenschaft” (yani her türlü akademik çalışma) teriminin ifade ettiği çalışma alanlarına odaklanan tarihi çalışmalar için. Ayrıca bakınız: PDA Bilim felsefesi, PDX Bilim tarihi
1.1
GTC İletişim çalışmaları
İletişim Çalışmaları ders kitapları için kullanın ve iletişimin kapsamına giren birçok eser için de- mesela dilbilimsel, sosyal, endütriyel, teknolojik vb. Ayrıca bakınız: JBCT* Medya çalışmaları ve onun alt kategoriler
GTD Semiyotik / semiyoloji
Ayrıca bakınız: CFA Dil felsefesi
GTK Bilişsel bilim
Disiplinlerarası eserler için kullanın. Ayrıca bakınız: QDTM Zihin felsefesi, JM* Psikoloji ve onun alt kategoriler, MKJ Nöroloji ve klinik nörofizyoloji, PSAN Nörobilimler, UYQ* Yapay zekâ ve onun alt kategoriler, UXJ Sosyal ve davranışsal bilimlerde bilgisayar uygulamaları
1.1
GTM Bölgesel çalışmalar
Disiplinlerarası eserler arasında belirli bir kapsam içinde birçok konuya değinenler için kullanın, her zaman COĞRAFİ kalifiyer de kullanın. Ayrıca bakınız: RGL Bölgesel coğrafya
1.4
GTP Gelişim çalışmaları
Ayrıca bakınız: KCM Kalkınma ekonomisi ve gelişmekte olan ekonomiler
GTQ Küreselleşme
GTT Bayraklar, amblemler, semboller, logolar
Ayrıca bakınız: NHTG Soy bilim, armacılık, isimler ve onurlar
GTU Barış çalışmaları ve uyuşmazlıkların çözümlenmesi
Ayrıca bakınız: JWLP Barışı koruma harekatı
GTV Kurumlar ve eğitimli topluluklar: Genel
Ayrıca bakınız: JPSN Uluslararası kurumlar
GTZ Genel çalışmalar
Genel Çalışmalar için oluşturulan, lise ya da lisans seviyesindeki ders planı için kullanın. Ayrıca bakınız: WDKX Trivia ve bilgi sorusu kitapları, YPWL Eğitsel: genel çalışmalar, çalışma becerileri
1.4

sürüm bilgisi