Thema Konu Kategorileri 1.4

Önceki Thema sürümleri hâlâ kullanılabilir durumdadır 1.3 1.2.

Bu bağlantıdan Thema konu kategorilerini tarayabilir ya da belirli bir terimi hiyerarşi içinde arayabilirsiniz.

Aşağıdaki arama ipuçlarına göz atın.

Notasyon Kategori başlığı Add Mod ?
G Referans, Bilgi ve Disiplinerarasi konular
Use all G* codes for: specialist and general adult titles. DO NOT USE: code ‘G’ itself, but select specific categories from section G*. Use all G* codes with: other subject categories and qualifiers where appropriate
1.4
GL Kütüphane ve enformasyon bilimleri / Müzecilik
GLC Kütüphane, arşiv ve enformasyon yönetimi
GLF Kütüphanelerde enformasyon teknolojisi (ET), internet ve elektronik kaynaklar
GLH Edinimler ve koleksiyon geliştirme
GLK Bibliyografi ve konu yönetimi
Sınıflandırın: indeks, katalog, sınıflandırma
GLM Kütüphane ve enformasyon hizmetleri
Sınıflandırın: akademik, uzman, devlet ve okul kütüphaneleri; referans, dolaşım ve topluma hizmet
GLP Arşivleme, koruma ve dijitalleştirme
GLZ Müzecilik ve miras çalışmaları
Sınıflandırın: müze çalışmaları, küratörlük, miras yorumlama;kültürel ve toplumsal önemi olan yerlerin tarihi konservasyonu, binalar, anıtlar vb. Ayrıca bakınız: ABC Sanat eserlerinin bakım, koruma ve restorasyonu, AGC Sergi katalogları ve özel koleksiyonlar, NK* Arkeoloji ve onun alt kategoriler, RNK Çevrenin korunması, TNKX Yapıların ve yapı malzemelerinin korunması, NK* Arkeoloji ve onun alt kategoriler
1.4

sürüm bilgisi