Thema Konu Kategorileri 1.3

Önceki Thema sürümleri hâlâ kullanılabilir durumdadır 1.2 1.1 1.0.

Bu bağlantıdan Thema konu kategorilerini tarayabilir ya da belirli bir terimi hiyerarşi içinde arayabilirsiniz.

Aşağıdaki arama ipuçlarına göz atın.

Notasyon Kategori başlığı Add Mod ?
G Referans, Bilgi ve Disiplinerarasi konular
GL Kütüphane ve enformasyon bilimleri / Müzecilik
GLC Kütüphane, arşiv ve enformasyon yönetimi
GLF Kütüphanelerde enformasyon teknolojisi (ET), internet ve elektronik kaynaklar
GLH Edinimler ve koleksiyon geliştirme
GLK Bibliyografi ve konu yönetimi
Sınıflandırın: indeks, katalog, sınıflandırma
GLM Kütüphane ve enformasyon hizmetleri
Sınıflandırın: akademik, uzman, devlet ve okul kütüphaneleri; referans, dolaşım ve topluma hizmet
GLP Arşivleme, koruma ve dijitalleştirme
GLZ Müzecilik ve miras çalışmaları
Sınıflandırın: müze çalışmaları, küratörlük, miras yorumlama;kültürel ve toplumsal önemi olan yerlerin tarihi konservasyonu, binalar, anıtlar vb. Ayrıca bakınız: ABC Conservation, restoration & care of artworks, AGC Exhibition catalogues & specific collections, RNK Conservation of the environment, TNKX Conservation of buildings & building materials, WTHM Travel guides: museums, historic sites, galleries etc

sürüm bilgisi