Thema Konu Kategorileri 1.4

Önceki Thema sürümleri hâlâ kullanılabilir durumdadır 1.3 1.2 1.1 1.0.

Bu bağlantıdan Thema konu kategorilerini tarayabilir ya da belirli bir terimi hiyerarşi içinde arayabilirsiniz.

Aşağıdaki arama ipuçlarına göz atın.

Notasyon Kategori başlığı Add Mod ?
G REFERANS, BİLGİ VE DİSİPLİNERARASI KONULAR
Use all G* codes for: specialist and general adult titles. DO NOT USE: code ‘G’ itself, but select specific categories from section G*. Use all G* codes with: other subject categories and qualifiers where appropriate
1.4
GB Ansiklopediler ve referans eserler
GBC Referans eserler
GBC kodunu, eserin kapsamını ya da konusunu belirten koddan sonra kullanın. Ayrıca bakınız: CB* Dil: referans ve genel ve onun alt kategoriler, DSR* Edebi referans çalışmaları ve onun alt kategoriler
GBCB Biyografi sözlükleri (Kim Kimdir)
GBC* kodlarıyla, eserin kapsamını ya da konusunu belirten konu kodları da kullanın. Ayrıca bakınız:
1.3
GBCD Konu sözlükleri
Belirli bir konuyu kapsayan sözlükler için kullanın, örneğin Hukuk sözlükleri
1.2 1.4
GBCQ Alıntı sözlükleri
Class here: collections of common phrases or aphorisms, helpful quotations for specific purposes
1.3
GBCR Bibliyografiler (kaynakçalar), kataloglar
Ayrıca bakınız: AVD Diskografiler ve tüketici kılavuzları
GBCS Yayın dizileri, süreli yayınlar, özetler, dizinler
GBCT Rehberler
Use for: works listing individuals or organisations (generally arranged alphabetically, thematically, phonetically, etc) with details such as names, addresses, and telephone numbers
1.4
GBCY Yıllıklar, almanaklar

sürüm bilgisi