Thema Konu Kategorileri 1.4

Önceki Thema sürümleri hâlâ kullanılabilir durumdadır 1.3 1.2 1.1 1.0.

Bu bağlantıdan Thema konu kategorilerini tarayabilir ya da belirli bir terimi hiyerarşi içinde arayabilirsiniz.

Aşağıdaki arama ipuçlarına göz atın.

Notasyon Kategori başlığı Add Mod ?
G Referans, Bilgi ve Disiplinerarasi konular 1.4
GB Ansiklopediler ve referans eserler
GBC Referans eserler
GBC kodunu, eserin kapsamını ya da konusunu belirten koddan sonra kullanın. Ayrıca bakınız: CB* Language: reference & general ve onun alt kategoriler, DSR* Literary reference works ve onun alt kategoriler
GBCB Biyografi sözlükleri (Kim Kimdir)
GBC* kodlarıyla, eserin kapsamını ya da konusunu belirten konu kodları da kullanın
1.3
GBCD Konu sözlükleri
Belirli bir konuyu kapsayan sözlükler için kullanın, örneğin Hukuk sözlükleri
1.2 1.4
GBCQ Alıntı sözlükleri
Class here: collections of common phrases or aphorisms, helpful quotations for specific purposes
1.3
GBCR Bibliyografiler (kaynakçalar), kataloglar
Ayrıca bakınız: AVD Discographies & buyer’s guides
GBCS Yayın dizileri, süreli yayınlar, özetler, dizinler
GBCT Rehberler 1.4
GBCY Yıllıklar, almanaklar

sürüm bilgisi