Thema Konu Kategorileri 1.4

Önceki Thema sürümleri hâlâ kullanılabilir durumdadır 1.3 1.2.

Bu bağlantıdan Thema konu kategorilerini tarayabilir ya da belirli bir terimi hiyerarşi içinde arayabilirsiniz.

Aşağıdaki arama ipuçlarına göz atın.

Notasyon Kategori başlığı Add Mod ?
F Kurgu (Roman) ve ilgili ögeler
F* kodları bu boyutların özellikle ilgili ve önemli olduğu durumlarda YER ve/veya DÖNEM niteleyicileriyle kullanılabilir; kurguda merkezi yer tutan özgün tema veya konuyu belirtmek için F* kodlarından sonra kurgu-dışı kodları eklenebilir
1.4
FX Kurgu: Anlatımsal temalar
Kurgu eserin altta yatan anlatı temasını belirtmek için FX* kodlarını tür veya tipi belirten diğer F* kodlarının ardından kullanın
1.1 1.4
FXB Anlatımsal tema: Erişkinliğe ulaşma
Burada sınıflandırın: Bildungsroman (oluşum romanı)
1.1
FXD Narrative theme: Love and relationships
Use for: fiction where a strong relationship or love is the central theme but not a genre romance novel. This can include friendships, family relationships etc as long as it is one of the principal themes of the story. Use with: INTEREST 5* Qualifiers for detail of specific kinds of relationships as appropriate
1.3 1.4
FXE Anlatımsal tema: Çevre sorunları
Belirli bir çevre sorununu merkezi tema olarak ele alan kurgu için kullanın
1.2
FXL Anlatımsal tema: Ölüm, yas, kayıp
Kayıp ya da yas deneyiminin merkezi tema olduğu kurgu için kullanın
1.2
FXM Anlatımsal tema: İç yaşam
İç karakterizasyona ve karakterlerin güdü, duygu ve düşüncelerini özel olarak vurgulayan kurgu için kullanın. Psikolojik gerilimler için FHX kullanın
1.1
FXN Narrative theme: Identity / belonging
Use for: fiction where the identity, the sense of, or search for, identity (of whatever kind, social, cultural, religious, gender, etc) of the main character(s) is the main, or one of the main themes of the story. Use with: other subject codes and INTEREST 5* Qualifiers as appropriate
1.4
FXP Anlatımsal tema: Siyaset
Siyasi alegoriler de dahil olmak üzere siyasi sorunların temel anlatı teması olduğu kurgu için kullanın. Siyasi gerilimler için FHX kullanın
1.1
FXQ Narrative theme: displacement, exile, migration
Use for: fiction that has major themes relating to diasporas, dispersion, asylum, deracination, forced relocation, cultural transitions, forced journeys, etc
1.4
FXR Anlatımsal tema: Mekan duygusu
Gerçek bir yerde (mutlaka değilse de çoğunlukla kırsal ya da tarihi yerler) geçen ve bu yerin, eserin başka bir yerde kurgulanamayacağı ölçüde eserde ağırlık kazandığı kurgu için kullanın; örneğin, Fransız “kırsal roman” geleneğ. Uygun YER Niteleyicileri ekleyin
1.2
FXS Anlatımsal tema: Toplumsal meseleler
Belirli bir toplumsal sorun ya da konuyu merkezi tema olarak ele alan kurgu için kullanın
1.1 1.3

sürüm bilgisi