Thema Konu Kategorileri 1.3

Önceki Thema sürümleri hâlâ kullanılabilir durumdadır 1.2 1.1 1.0.

Bu bağlantıdan Thema konu kategorilerini tarayabilir ya da belirli bir terimi hiyerarşi içinde arayabilirsiniz.

Aşağıdaki arama ipuçlarına göz atın.

Notasyon Kategori başlığı Add Mod ?
F Kurgu (Roman) ve ilgili ögeler
F* kodları bu boyutların özellikle ilgili ve önemli olduğu durumlarda YER ve/veya DÖNEM niteleyicileriyle kullanılabilir; kurguda merkezi yer tutan özgün tema veya konuyu belirtmek için F* kodlarından sonra kurgu-dışı kodları eklenebilir
1.1
FB Kurgu: genel ve edebi
FB*’yi sadece edebi ve tür-dışı kurgu için, tarihi bilinmediği zaman kullanın; yapabildiğiniz takdirde FBA ve FBC’yi tercih edin
1.1
FC Biyografik kurgu
Gerçek kişilerin yaşamlarının kurgusal anlatımı için kullanın (kurgusal özgeçmişler dahil). Uygunsa FV ile birlikte kullanılabilir. Ayrıca bakınız: DN* Biography & non-fiction prose ve onun alt kategoriler
1.1
FD Spekülatif kurgu
FF Suç ve gizem kurgusu
FG Spor kurgu
Anlatılan spesifik spor dalını belirtmek için FG’den sonra S* kodları eklenebilir
1.1
FH Gerilim kurgu
FJ Macera kurgusu
FK Korku ve doğaüstü kurgu
FL Bilimkurgu kurgu
FM Fantezi
FN Kurgu gibi anlatılan mit ve efsane
Use for modern retellings in novel form. Ayrıca bakınız: DBS Sagas & epics
1.3
FP Erotik kurgu
Kalifiyer 5X ile beraber kullanın
1.3
FQ Çağdaş yaşam tarzı kurgu
Burada sınıflandırın: “Genç kız romanları”, “kadın romanları”
1.1 1.3
FR Romans
FS Aile hayatı kurgu
Ev veya küçük ölçekli aile hayatı romanları için kullanın. Ayrıca bakınız: FT Generational sagas
1.1
FT Aile-dönem öyküleri
Bir ailenin ya da ailelerin hayatının genellikle nesiller boyu anlatıldığı romanlar için kullanın; İzlanda veya Norveç sagaları için kullanmayın. Burada sınıflandırın: Aile sagaları. Ayrıca bakınız: FS Family life fiction
1.1
FU Mizahi kurgu
Mizahın ilk amaç ve özellik olduğu kurgular için kullanın; uygun olduğunda diğer F* kodlarıyla kullanılabilir
FV Tarihi kurgu
Geçmiş zamanda geçen çağdaş romanlar için kullanın, örn. 1900’ler öncesinde geçen, ancak türü-belirli olanlarda ‘tarihi’ başlıkları olabildiğince kullanın; uygun olduğunca diğer F* kodlarıyla kullanılabilir. COĞRAFİ ve DÖNEM kalifiyerlerini de romanın arkaplanını belirtmek için kullanın
1.3
FW Dini ve ruhani kurgu
Belirli bir dini ya da ruhani mesaj verme kaygısı taşıyan kurgular için; uygun QR* veya VX* koduyla kullanılmalı
1.3
FX Kurgu: Anlatımsal temalar
Kurgu eserin altta yatan anlatı temasını belirtmek için FX* kodlarını tür veya tipi belirten diğer F* kodlarının ardından kullanın
1.1 1.3
FY Kurgu: Özellikler
F* kodlarından sonra tür veya tip belirten FY* kodlarını kullanın
1.3
FZ Roman el kitapları
Sınıflandırın: popüler kurgular için el kitapları, genel eleştiriden yoksun, eserin severlerine yönelik. Ayrıca bakınız: DSR Literary reference works, XR* Graphic novel & comic books: guides & reviews ve onun alt kategoriler
1.3

sürüm bilgisi