Thema Konu Kategorileri 1.3

Önceki Thema sürümleri hâlâ kullanılabilir durumdadır 1.2 1.1 1.0.

Bu bağlantıdan Thema konu kategorilerini tarayabilir ya da belirli bir terimi hiyerarşi içinde arayabilirsiniz.

Aşağıdaki arama ipuçlarına göz atın.

Notasyon Kategori başlığı Add Mod ?
D Biyografi, Edebiyat ve Edebiyat Çalışmaları
DN Biyografi ve kurgu dışı düzyazı
Not: DN* kodlarıyla birlikte aynı zamanda belirli bir konu kodu da atayın, örneğin DNBS ile SFH “Golf”. Ayrıca bakınız: FC Biographical fiction
DNB Biyografi: genel
DNC Anılar
Anılar, otobiyografilere göre yapısal olarak daha esnektir ve genelde hayatın bir bölümüne tekabül eder. (mesela, çocukluk, bir politikacının aktif olduğu zamanlar vb)otobiyografi kodu olan, yukarıdaki DNB* kodları sekansıyla kullanın
DND Günlükler, mektuplar ve günceler
Günlük ve anı defteri girişleri, mektuplar gibi otobiyografi yazımı için yazılmamış ama derlemelerin içinde bulunan parçalar için kullanın. Otobiyografi kodu olan DNB* ile braber kullanınız
DNG Hayvan hayat öyküleri
Hayvan (gösteri hayvanları, yarış atları, kurtarma hayvanları vb.) biyografileri için kullanın
1.3
DNL Edebi denemeler
Sadece denemeler için kullanın, özellikle değişik konularda önemli yazarlar için; denemeleri konularına göre sınıflandırın, mesela felsefe, ekonomi gibi kendi konularının içinde
1.3
DNP Röportaj ve derleme gazetecilik
Use for more general works only, reportage & collected journalism on a subject, eg economics within the subject. Ayrıca bakınız: WTL* Travel writing ve onun alt kategoriler, AJF Photojournalism
1.3
DNS Konuşmalar
Tüm kayda geçirilmiş konuşmalar için kullanın; konusuna göre diğer kodlarla beraber kullanın. Ayrıca bakınız: QRVH Sermons
DNT Antolojiler: genel
Şiir antolojileri dışında, tüm antolojiler için kullanın; konu ve edebi tarz belirten diğer kodlarla beraber kullanın. Ayrıca bakınız: DCQ Poetry anthologies (various poets)
DNX Gerçek hikâyeler: Genel
DNX* kodlarını roman şeklinde yazılan gerçek olayların popüler anlatıları için kullanın

sürüm bilgisi