Thema Konu Kategorileri 1.4

Önceki Thema sürümleri hâlâ kullanılabilir durumdadır 1.3 1.2.

Bu bağlantıdan Thema konu kategorilerini tarayabilir ya da belirli bir terimi hiyerarşi içinde arayabilirsiniz.

Aşağıdaki arama ipuçlarına göz atın.

Notasyon Kategori başlığı Add Mod ?
C Dil ve Dilbilim
Use all C* codes for: specialist and general adult titles. DO NOT USE: code ‘C’ itself, but select specific categories from section C*. Use all C* codes with: other subject categories and qualifiers where appropriate, in particular LANGUAGE 2* Qualifiers plus PLACE 1*, TIME 3* and EDUCATIONAL PURPOSE 4* Qualifiers
1.4
CJ Dil Öğretimi ve Öğrenme
CI* kodlarını tüm yetişkinlere yönelik ikinci dil öğretme ve öğrenme materyalleri ve ELT materyalleri için kullanın; ayrıca DİL ve EĞİTSEL AMAÇ kalifiyerlerini de uygun olarak kullanın. Ayrıca bakınız: YPC* Eğitsel: dil, edebiyat ve okur yazarlık ve onun alt kategoriler, 4LE* ELT sınavları ve sertifikaları için ve onun alt kategoriler, 4LZ* ELT dışındaki özel dil öğrenimi ve kursları için ve onun alt kategoriler
1.4
CJB Dil öğretimi, öğrenme materyalleri ve ödevleri
CJBG Dil öğrenimi: gramer, kelime bilgisi ve telaffuz
Class here: verbs, nouns, adjectives, conjunctions, phrasal verbs, tenses, idioms etc
1.4
CJBR Dil okurları
Use for: purpose-written or simplified versions of texts written for language learners. These are usually graded by language level and breadth of vocabulary. Use with: LANGUAGE 2* and EDUCATIONAL PURPOSE 4* Qualifiers as appropriate and other secondary subject codes to indicate what subject or genre they are, for example with F* codes for fiction
1.4
CJBT Dil öğreniminde kendi kendine çalışma kitapları
Use for: language learning material designed for self-learning. Use with: LANGUAGE 2* and EDUCATIONAL PURPOSE 4* Qualifiers as appropriate, for example 4L. Ayrıca bakınız: WTK Dil konuşma kılavuzları
1.3

sürüm bilgisi