Thema Konu Kategorileri 1.4

Önceki Thema sürümleri hâlâ kullanılabilir durumdadır 1.3 1.2 1.1 1.0.

Bu bağlantıdan Thema konu kategorilerini tarayabilir ya da belirli bir terimi hiyerarşi içinde arayabilirsiniz.

Aşağıdaki arama ipuçlarına göz atın.

Notasyon Kategori başlığı Add Mod ?
C Dil ve Dilbilim
Use all C* codes for: specialist and general adult titles. DO NOT USE: code ‘C’ itself, but select specific categories from section C*. Use all C* codes with: other subject categories and qualifiers where appropriate, in particular LANGUAGE 2* Qualifiers plus PLACE 1*, TIME 3* and EDUCATIONAL PURPOSE 4* Qualifiers
1.4
CF Dil Bilim
CF* kodlarıyla, DiL kalifiyerlerini de ekleyin, CF* kodlarını sadece akademik ve uzman işleri için kullanın
1.4
CFA Dil felsefesi
Ayrıca bakınız: GTD Semiyotik / semiyoloji
CFB Toplum-Dilbilim (Sosyolengüistik)
CFC Okur yazarlık
Ayrıca bakınız: JNF Eğitim stratejileri ve politikası, VSL Yetişkinler için okuma-yazma kılavuzları ve elkitapları
CFD Ruh-Dilbilim (Psikolengüistik)
Class here: neurolinguistics, psychology of language
1.4
CFF Tarihsel ve karşılaştırmalı dilbilim
Sınıflandırın: etimoloji, dil aileleri çalışmaları. Ayrıca bakınız: CBX Dil: tarihi ve genel çalışmalar
CFG Semantik (anlambilim), söylem analizi ve stilistik
Sınıflandırın: pragmatik, leksikoloji, retorik
CFH Fonetik (sesbilim), fonoloji
CFK Gramer (dilbilgisi), sentaks (sözdizimi) ve morfoloji (yapıbilim)
CFL Palaeografi
Burada sınıflandırın: Yazma ve yazma sistemleri üzerine çalışmalar
1.2
CFM Leksikografi (sözlükbilim)
CFP Mütercim-tercümanlık
Sınıflandırın: yorumbilim
CFX Bilgi-sayımsal dilbilim 1.3
CFZ İşaret dilleri, Görme Engelliler için alfabe ve diğer dilbilimsel iletişimler

sürüm bilgisi