Thema Konu Kategorileri 1.3

Önceki Thema sürümleri hâlâ kullanılabilir durumdadır 1.2 1.1 1.0.

Bu bağlantıdan Thema konu kategorilerini tarayabilir ya da belirli bir terimi hiyerarşi içinde arayabilirsiniz.

Aşağıdaki arama ipuçlarına göz atın.

Notasyon Kategori başlığı Add Mod ?
C Dil ve Dilbilim
CF Dil Bilim
CF* kodlarıyla, DiL kalifiyerlerini de ekleyin, CF* kodlarını sadece akademik ve uzman işleri için kullanın
CFA Dil felsefesi
Ayrıca bakınız: GTD Semiotics / semiology
CFB Toplum-Dilbilim (Sosyolengüistik)
CFC Okur yazarlık
Ayrıca bakınız: JNF Educational strategies & policy, VSL Adult literacy guides & handbooks
CFD Ruh-Dilbilim (Psikolengüistik) 1.3
CFF Tarihsel ve karşılaştırmalı dilbilim
Sınıflandırın: etimoloji, dil aileleri çalışmaları. Ayrıca bakınız: CBX Language: history & general works
CFG Semantik (anlambilim), söylem analizi ve stilistik
Sınıflandırın: pragmatik, leksikoloji, retorik
CFH Fonetik (sesbilim), fonoloji
CFK Gramer (dilbilgisi), sentaks (sözdizimi) ve morfoloji (yapıbilim)
CFL Palaeografi
Burada sınıflandırın: Yazma ve yazma sistemleri üzerine çalışmalar
1.2
CFM Leksikografi (sözlükbilim)
CFP Mütercim-tercümanlık
Sınıflandırın: yorumbilim
CFX Bilgi-sayımsal dilbilim 1.3
CFZ İşaret dilleri, Görme Engelliler için alfabe ve diğer dilbilimsel iletişimler

sürüm bilgisi