Thema Konu Kategorileri 1.4

Önceki Thema sürümleri hâlâ kullanılabilir durumdadır 1.3 1.2.

Bu bağlantıdan Thema konu kategorilerini tarayabilir ya da belirli bir terimi hiyerarşi içinde arayabilirsiniz.

Aşağıdaki arama ipuçlarına göz atın.

Notasyon Kategori başlığı Add Mod ?
C Dil ve Dilbilim
Use all C* codes for: specialist and general adult titles. DO NOT USE: code ‘C’ itself, but select specific categories from section C*. Use all C* codes with: other subject categories and qualifiers where appropriate, in particular LANGUAGE 2* Qualifiers plus PLACE 1*, TIME 3* and EDUCATIONAL PURPOSE 4* Qualifiers
1.4
CB Dil: referans ve genel
CB* kodlarıyla, DİL kalifiyerlerini de verin
CBD Sözlükler
Class here: Glossaries. Use with: LANGUAGE 2* Qualifiers as appropriate
1.4
CBF Kavramlar dizini ve eşanlamlılar kılavuzu
Use with: LANGUAGE 2* Qualifiers as appropriate
1.3
CBG Kullanım ve dilbilgisi kılavuzları
Use with: LANGUAGE 2* Qualifiers as appropriate
1.3
CBP Topluluk karşısında konuşma kılavuzları
Use for: general guides to public speaking, example speeches and quotes, preparing or giving presentations. Use with: WJW for wedding and best man speeches or with KJP for business presentations
1.4
CBV Yaratıcı yazım ve yaratıcı yazım kılavuzları
CBW Yazma ve düzeltme kılavuzları
Sınıflandırın: genel kılavuzlar ve gazeticilk stil kılavuzları, teknik yazım kılavuzları vb.
1.3
CBX Dil: tarihi ve genel çalışmalar
Use for: more general or popular works on language. Prefer: CF* for more scientific or academic studies
1.4

sürüm bilgisi