Thema Konu Kategorileri 1.4

Önceki Thema sürümleri hâlâ kullanılabilir durumdadır 1.3 1.2.

Bu bağlantıdan Thema konu kategorilerini tarayabilir ya da belirli bir terimi hiyerarşi içinde arayabilirsiniz.

Aşağıdaki arama ipuçlarına göz atın.

Notasyon Kategori başlığı Add Mod ?
C Dil ve Dilbilim
Use all C* codes for: specialist and general adult titles. DO NOT USE: code ‘C’ itself, but select specific categories from section C*. Use all C* codes with: other subject categories and qualifiers where appropriate, in particular LANGUAGE 2* Qualifiers plus PLACE 1*, TIME 3* and EDUCATIONAL PURPOSE 4* Qualifiers
1.4
CB Dil: referans ve genel
CB* kodlarıyla, DİL kalifiyerlerini de verin
CF Dil Bilim
CF* kodlarıyla, DiL kalifiyerlerini de ekleyin, CF* kodlarını sadece akademik ve uzman işleri için kullanın
1.4
CJ Dil Öğretimi ve Öğrenme
CI* kodlarını tüm yetişkinlere yönelik ikinci dil öğretme ve öğrenme materyalleri ve ELT materyalleri için kullanın; ayrıca DİL ve EĞİTSEL AMAÇ kalifiyerlerini de uygun olarak kullanın. Ayrıca bakınız: YPC* Eğitsel: dil, edebiyat ve okur yazarlık ve onun alt kategoriler, 4LE* ELT sınavları ve sertifikaları için ve onun alt kategoriler, 4LZ* ELT dışındaki özel dil öğrenimi ve kursları için ve onun alt kategoriler
1.4

sürüm bilgisi