Thema Konu Kategorileri 1.4

Önceki Thema sürümleri hâlâ kullanılabilir durumdadır 1.3 1.2 1.1 1.0.

Bu bağlantıdan Thema konu kategorilerini tarayabilir ya da belirli bir terimi hiyerarşi içinde arayabilirsiniz.

Aşağıdaki arama ipuçlarına göz atın.

Notasyon Kategori başlığı Add Mod ?
A Sanatlar
Use all A* codes for: specialist and general adult titles, including both highly illustrated and more text-based works. For a hobby or recreational approach, prefer a WF* code as the main subject and supplement with A* code(s) where appropriate. Use all A* codes with: other subject categories and qualifiers as appropriate, in particular STYLE 6*, plus PLACE 1* and TIME PERIOD 3* Qualifiers. Ayrıca bakınız:
1.4
AK Endüstriyel/ticari sanat ve tasarım
AK* kodlarıyla, STİL kalifiyerlerinii uygun oldukça kullanın
1.4
AKL İllüstrasyon ve ticari sanat
AKLB İllüstrasyon
Class here: book illustrations and information graphics as an art. Use for: works on illustration as an art form as well as illustration, both contemporary and historical, used for scientific, technical, narrative and other purposes. Ayrıca bakınız: AFF Çizim ve çizimler
1.4
AKLC Çizgi roman ve karikatür sanatı
Use all AKLC* codes with: X* subject codes to indicate the form of the comic book involved, with AGZ for specialist works about the techniques of drawing comic book art or characters, with AKX for histories of comic book art. Prefer: WF* codes as the main subject for more amateur, hobby or recreational approaches or UGL for more technical digital illustration. Ayrıca bakınız: AFF Çizim ve çizimler
1.4
AKLF Bilgisayar oyunu sanatı
Oyun tasarımı, sanat eseri, grafikler vb.nin sanatsal boyutları üzerine çalışmalar için kullanın. Ayrıca bakınız: UGG Bilgisayar oyunları tasarımı
1.1
AKLP Poster sanatı

sürüm bilgisi