Thema Konu Kategorileri 1.3

Önceki Thema sürümleri hâlâ kullanılabilir durumdadır 1.2 1.1 1.0.

Bu bağlantıdan Thema konu kategorilerini tarayabilir ya da belirli bir terimi hiyerarşi içinde arayabilirsiniz.

Aşağıdaki arama ipuçlarına göz atın.

Notasyon Kategori başlığı Add Mod ?
A Sanatlar
AG Güzel sanatlar: konu ve konu işleme
AG* kodlarıyla, AF* kodları ve STİL kalifiyerlerini de kullanın
AGA Sanat tarihi
Sanat kodlarıyla AGA kodlarını da kullanın, STİL, COĞRAFYA ve DÖNEM kalifiyerlerini unutmayın
AGB Bireysel sanatçılar, sanat monografları
AGC Sergi katalogları ve özel koleksiyonlar
Ayrıca bakınız: WTHM Travel guides: museums, historic sites, galleries etc, GLZ Museology & heritage studies
AGH Sanatta insan figürü tasvirleri
AGK Sanatta küçük ölçekli, dünyevi ve ev ile ilgili sahneler
Burada sınıflandırın: Sanatta “tür” konuları
1.3
AGN Sanatta hayvanlar ve doğa (natürmort, peyzaj, deniz manzarası vb.) 1.3
AGP Sanatta tasvir edilen insan yapımı nesneler (şehir manzaraları, makineler, vb.)
AGR Dinsel sanat
Uygun oldukça alakalı QR* kodlarıyla kullanın
AGZ Sanat teknikleri ve ilkeleri
Sınıflandırın: ders kitapları, teknik, renk teorisi, prespektif hakkında ileri aşamada çalışmalar için. Ayrıca bakınız: WFA Painting & art manuals

sürüm bilgisi