Thema Konu Kategorileri 1.3

Önceki Thema sürümleri hâlâ kullanılabilir durumdadır 1.2 1.1 1.0.

Bu bağlantıdan Thema konu kategorilerini tarayabilir ya da belirli bir terimi hiyerarşi içinde arayabilirsiniz.

Aşağıdaki arama ipuçlarına göz atın.

Notasyon Kategori başlığı Add Mod ?
A Sanatlar
AF Güzel sanatlar: sanat türleri
AF* kodlarıyla, AG kod(larının) ve STİL kalifiyerlerini kullanın
AFC Resim ve tablolar
AFCC Tablo ve suluboya resim
AFCL Tablo ve yağlıboya resim
AFCM Murals & wall paintings
Class here: trompe l’oeil, frescos, ceiling paintings
1.3

sürüm bilgisi