Thema Konu Kategorileri 1.3

Önceki Thema sürümleri hâlâ kullanılabilir durumdadır 1.2 1.1 1.0.

Bu bağlantıdan Thema konu kategorilerini tarayabilir ya da belirli bir terimi hiyerarşi içinde arayabilirsiniz.

Aşağıdaki arama ipuçlarına göz atın.

Notasyon Kategori başlığı Add Mod ?
A Sanatlar
AF Güzel sanatlar: sanat türleri
AF* kodlarıyla, AG kod(larının) ve STİL kalifiyerlerini kullanın
AFC Resim ve tablolar
AFF Çizim ve çizimler
AFH Baskı ve baskı resim
AFJ Diğer grafik sanat türleri
Sınıflandırın: kolaj, fotomontaj, grafiti ve sokak sanatı, vücut sanatı ve dövme
AFK Grafik olmayan sanat türleri
AFP Seramik ve cam: sanat eserleri
Sınıflandrın: seramik, mozaik, renkli cam gibi sanat işleri. Ayrıca bakınız: WFN Pottery, ceramics & glass crafts
AFT Dekoratif sanatlar
AFT* kodlarını sanat kitapları için kullanın. Ayrıca bakınız: WF* Handicrafts, decorative arts & crafts ve onun alt kategoriler
1.3
AFW Tekstil sanat eserleri
Burada sınıflandırın: Sanat eseri olarak halılar, kilimler ve diğer tekstil ürünleri. Ayrıca bakınız: AKT Fashion & textiles, WFB* Needlework & fabric crafts ve onun alt kategoriler, WFF Rug & carpetmaking, WFG Spinning & weaving

sürüm bilgisi