Thema Konu Kategorileri 1.3

Önceki Thema sürümleri hâlâ kullanılabilir durumdadır 1.2 1.1 1.0.

Bu bağlantıdan Thema konu kategorilerini tarayabilir ya da belirli bir terimi hiyerarşi içinde arayabilirsiniz.

Aşağıdaki arama ipuçlarına göz atın.

Notasyon Kategori başlığı Add Mod ?
4 Eğitsel amaçlı niteleyiciler
Tekil kitaplarda ‘4’ kullanmayın, bölüm 4* kapsamındaki uygun niteleyicileri seçin
4T Özel eğitim amaçlı
4TC Ders kitabı, çalışma kitabı
4TM Hatırlatma ve çalışma kılavuzu
4TN For examinations / tests / assessments
Class here: past papers, mock exam papers, model tests, exam preparation titles
1.3
4TP Content and language integrated learning (CLIL)
Use for: material that is suitable to be used to teach non-linguistic subjects in a second or non-native language
1.3
4TV For supplementary education programmes (compensatory / complementary education)
Use for: educational material intended to make up for experiences (such as cultural experiences) lacked by disadvantaged children
1.3
4TW Özel öğrenme güçlükleri için
Farklılaştırılmış öğrenim ve özel öğrenme güçlüğü çekenlere yönelik eğitim materyalleri için kullanın
1.1
4TY Evde öğrenim için

sürüm bilgisi