Thema Konu Kategorileri 1.4

Önceki Thema sürümleri hâlâ kullanılabilir durumdadır 1.3 1.2 1.1 1.0.

Bu bağlantıdan Thema konu kategorilerini tarayabilir ya da belirli bir terimi hiyerarşi içinde arayabilirsiniz.

Aşağıdaki arama ipuçlarına göz atın.

Notasyon Kategori başlığı Add Mod ?
4 Eğitsel amaçlı niteleyiciler
Tekil kitaplarda ‘4’ kullanmayın, bölüm 4* kapsamındaki uygun niteleyicileri seçin
1.4
4G Uluslararası müfredat ve sınavlar için
4GA Uluslararası Bakalorya (IB) diploma öncesi seviyedeki programlar için 1.1
4GB Uluslararası Bakalorya (IB) Diploması için
4GC Uluslararası Bakalorya (IB) Kariyere Yönelik Sertifikası için 1.1
4GH Uluslararası GCSE (IGCSE) için
4GJ For International AS / A level 1.4

sürüm bilgisi