Thema Konu Kategorileri 1.4

Önceki Thema sürümleri hâlâ kullanılabilir durumdadır 1.3 1.2.

Bu bağlantıdan Thema konu kategorilerini tarayabilir ya da belirli bir terimi hiyerarşi içinde arayabilirsiniz.

Aşağıdaki arama ipuçlarına göz atın.

Notasyon Kategori başlığı Add Mod ?
4 Eğitsel amaçlı niteleyiciler
Tekil kitaplarda ‘4’ kullanmayın, bölüm 4* kapsamındaki uygun niteleyicileri seçin
1.4
4C Tüm eğitsel seviyelere yönelik
Use all 4C* codes for: titles published for educational use at the applicable level, but prefer 4Z* national extension detail wherever possible. Use with: 4Z* and PLACE 1* Qualifiers as appropriate
1.3
4CT Yükseköğrenim / üniversite için
Use for: material published for educational use in higher or university education, but prefer 4Z* national extension detail if material is published ONLY for use in a specific national curriculum. Use with: 4Z* and PLACE 1* Qualifiers as appropriate
1.4
4CTB For undergraduate education and equivalents
Use for: titles that are specifically published for educational use at undergraduate or equivalent level, e.g. Bachelor’s degree, but prefer 4Z* national extension detail if material is published ONLY for use in a specific national curriculum. Use with: 4Z* and PLACE 1* Qualifiers as appropriate
1.3 1.4
4CTM For graduate / post-graduate and equivalents
Use for: titles that are specifically published for educational use at post-graduate or equivalent level, e.g. Master’s degree, but prefer 4Z* national extension detail if material is published ONLY for use in a specific national curriculum. Use with: 4Z* and PLACE 1* Qualifiers as appropriate
1.3 1.4

sürüm bilgisi