Thema Konu Kategorileri 1.4

Önceki Thema sürümleri hâlâ kullanılabilir durumdadır 1.3 1.2 1.1 1.0.

Bu bağlantıdan Thema konu kategorilerini tarayabilir ya da belirli bir terimi hiyerarşi içinde arayabilirsiniz.

Aşağıdaki arama ipuçlarına göz atın.

Notasyon Kategori başlığı Add Mod ?
4 Eğitsel amaçlı niteleyiciler
Tekil kitaplarda ‘4’ kullanmayın, bölüm 4* kapsamındaki uygun niteleyicileri seçin
1.4
4C Tüm eğitsel seviyelere yönelik
Use all 4C* codes for: titles published for educational use at the applicable level, but prefer 4Z* national extension detail wherever possible. Use with: 4Z* and PLACE 1* Qualifiers as appropriate
1.3
4CP Mesleki / profesyonel eğitim için
Use for: materials for official apprenticeship courses. Use with: 4CT for tertiary level or with 4CL or 4CN at secondary level, as appropriate but prefer 4Z* national extension detail wherever available. Use with: 4Z* and PLACE 1* Qualifiers as appropriate
1.4
4CPC For vocational / professional certification / qualifications
Use with: 4TN for collections of test papers
1.3 1.4
4CPF For official government / civil service exams / qualifications
Use for: materials for official courses, exams or certification to work for states, regional governments or trans-national official organisations
1.4
4CPG For Recruitment, Professional Aptitude or Reasoning tests
Class here: Quantitative Aptitude tests, verbal and non-verbal reasoning, analytical and logical reasoning testing used for adult or professional education. Use for: works specifically published for exams or tests designed as part of a recruitment process to public or private bodies, companies, institutions, etc
1.4
4CPK For tests of general knowledge or culture
Use for: works aimed at preparing for exams or tests used to test a candidate’s general knowledge or awareness of culture
1.4

sürüm bilgisi