Thema Konu Kategorileri 1.3

Önceki Thema sürümleri hâlâ kullanılabilir durumdadır 1.2 1.1 1.0.

Bu bağlantıdan Thema konu kategorilerini tarayabilir ya da belirli bir terimi hiyerarşi içinde arayabilirsiniz.

Aşağıdaki arama ipuçlarına göz atın.

Notasyon Kategori başlığı Add Mod ?
3 Dönem niteleyicileri
Tekil kitaplarda ‘3’ kullanmayın, bölüm 3* kapsamındaki uygun niteleyicileri seçin
3M 1500’den günümüze
3MD 16. yüzyıl, 1500–1599
3MG 17. yüzyıl, 1600–1699
3ML 18. yüzyıl, 1700–1799
3MN 19. yüzyıl, 1800–1899
3MP 20. yüzyıl, 1900–1999
3MR 21. yüzyıl, 2000–2100
3M-AA-E Erken Modern Mısır (1517–1914)
3M-ES-A İspanya: Modern tarih (1492–1808)
3M-JP-E 1600 to 1867 (Japanese Edo period) 201910

sürüm bilgisi