Thema Konu Kategorileri 1.4

Önceki Thema sürümleri hâlâ kullanılabilir durumdadır 1.3 1.2 1.1 1.0.

Bu bağlantıdan Thema konu kategorilerini tarayabilir ya da belirli bir terimi hiyerarşi içinde arayabilirsiniz.

Aşağıdaki arama ipuçlarına göz atın.

Notasyon Kategori başlığı Add Mod ?
3 Dönem niteleyicileri
Tekil kitaplarda ‘3’ kullanmayın, bölüm 3* kapsamındaki uygun niteleyicileri seçin. Ayrıca bakınız:
1.4
3B Tarih öncesi
3B* kodları coğrafi bölgeye bağlı olarak farklı dönemler için kullanılabilir
1.4
3BD Taş Çağı 1.1
3BDF Taş Çağı: Paleolitik dönem 1.1 1.2
3BDK Taş Çağı: Mezolitik dönem 1.1 1.2
3BDQ Taş Çağı: Neolitik dönem 1.1
3BD-JP-J c 16,500 to c 1000 BCE (Japanese Jomon period) 1.3.3

sürüm bilgisi