Thema Konu Kategorileri 1.4

Önceki Thema sürümleri hâlâ kullanılabilir durumdadır 1.3 1.2.

Bu bağlantıdan Thema konu kategorilerini tarayabilir ya da belirli bir terimi hiyerarşi içinde arayabilirsiniz.

Aşağıdaki arama ipuçlarına göz atın.

Notasyon Kategori başlığı Add Mod ?
2 Dil niteleyicileri
Tekil kitaplarda ‘2’ kullanmayın, bölüm 2* kapsamındaki uygun niteleyicileri seçin
1.4
2A Hint-Avrupa dilleri
2AG Slav dilleri
2AGB Bulgarca
2AGC Kilise Slavcası
2AGK Slovakça
2AGL Belarusça
2AGM Makedonca
2AGN Rusyn
Class here: Lemko, Ruthene, Pannonian and Carpathian rusyn. Equivalent of ISO 639-3 rue
1.4
2AGP Lehçe
2AGR Rusça
2AGS Sırp-Hırvat dili
2AGU Ukraynaca
2AGV Slovence
2AGW Sorbça (Wendish, Lüsetçe)
2AGZ Çekçe

sürüm bilgisi